ATV skolēnu sasniegumi novada fizikas olimpiādē

Sveicam un lepojamies ar mūsu skolēnu panākumiem! 1.vieta – Jevģēnijs IVUĻONOKS (10.A klase), 2.vieta – Viktorija MAKSIMOVA (10.A klase), Jūlija VAŅKOVA (11.klase), Atzinība – Aleksandrs IĻJINS (11.klase)