ATV skolēnu sasniegumi novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē

1.vieta – Paula Aleksandra PŪRE (12. klase). Atzinība -Jūlija VAŅKOVA (11. klase).