Rekvizīti

AUSTRUMLATVIJAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 3113803087
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90010615732
Norēķinu konts: VALSTS KASE, LV28TREL915068700100B
Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601
Faktiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: +371 26648445
Oficiālā e-pasta adrese: ATVIDUSSKOLA@90010615732
E-pasta adrese: atv@rta.lv