Uzņemšana

Uzņemšana pabeigta. Uzņemti 48 skolēni, nokomplektētas divas 10.klases.