Latvijas valsts simtgades gadā jaunieši tika aicināti iesniegt idejas Latvijas nākotnes veidošanai. Ikviens jaunietis vecumā no 15 līdz 20 gadiem varēja iesūtīt savu priekšlikumu vienam no četriem deklarāciju projektiem: par latviskās identitātes stiprināšanu Latvijā un pasaulē, jauniešu kritiskās domāšanas veicināšanu mediju vidē, vispusīgu jauniešu izglītību vai jauniešu iesaisti valsts attīstīšanā. 8.Jauniešu Saeimas dalībnieki tika ievēlēti publiskā balsojumā.

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 10.B klases skolniece Viktorija Ratkeviča tika ievēlēta un 13.aprīlī piedalījās 8.Jauniešu Saeimas darbā. Viktorija darbojās Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, ko vadīja NA deputāts Raivis Dzintars.

Viktorija iepazinās ar interesantiem, iedvesmojošiem, aktīviem jauniešiem kopā ar kuriem debatēja par aktuāliem jautājumiem, kas skar Latvijas Republikas nākotni, sabiedrību, izskatīja priekšlikumus no dažādiem skatupunktiem.

Noslēguma debatēs tika piedāvāti risinājumi, pieņemtas deklarācijas. Jauniešu Saeimas sēdi vadīja LR Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.

Foto : Ieva Ābele, Ernests Dinka