2019.gada 21.augustā plkst.10.00 Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas zālē, Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē, notiks 10.klases skolnieku un vecāku informatīvi – organizatoriskā sanāksme.

Sanāksmes laikā uzņemtie skolēni un skolēnu vecāki tiks informēti par uzņemšanas rezultātiem; iepazīstināti ar skolas darba organizāciju un svarīgākajiem ATV iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Skolēni un vecāki iepazīsies ar skolas vadību, klases audzinātāju un skolotājiem.

Skolēniem un vecākiem būs iespēja apmeklēt dienesta viesnīcu.