10.klašu skolēnu un vecāku informatīvi organizatoriskā sanāksme

19.augustā plkst.10.00 skolas svētku zālē