Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas pētnieki sadarbībā ar Latvijas Universitātes kolēģiem realizē Valsts Pētījumu programmas projektu “Jauni risinājumi demogrāfijas un migrācijas procesu izpēte latviskas un eiropeiskas zināšanu sabiedrības attīstībai” Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-002. Tā ieviešanā ir iesaistīti arī ATV pārstāvji- skolotāja Maruta Krustāne un 11. B…

read more