Pamatojoties uz Valsts izglītības satura centra izsludinātā iepirkuma “Digitālie autorrisinājumi STEM mācību satura apguves mācīšanās stratēģiju attīstībai pandēmijas ietekmes mazināšanai” rezultātiem, personu apvienība “Lielvārds Ķīmija 2023” veido interaktīvu mācību līdzekli un mācību programmu vidējās izglītības ietvaros īstenojamajam pamatkursam “Ķīmija I”. Kopš 8. jūnija darba…

read more