Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas Uzņemšanas komisijas protokols Rēzeknē 2024.gada 10.jūlijā                                                                                                                 Nr.1 Saskaņā ar saņemtajiem pieteikumiem par uzņemšanu un pievienotajiem dokumentiem, ievērojot Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas  21.03.2024. uzņemšanas noteikumus  Nr.3.7 / 1 “Izglītojamo uzņemšanas noteikumi Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā 2024./2025.mācību gadā” UZŅEMT vispārējās vidējās…

read more