INFORMĀCIJAS DIENA 9.klašu skolēniem Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā 23.martā plkst.11.00 skolas telpās Atbrīvošanas alejā 90.

Atnāc un saņem vispusīgu informāciju par skolas STEM izglītības programmu, skolēnu iespējām apgūt ne tikai mācību programmu, bet arī robotiku, lāzertehnoloģijas un programmēšanu. Uzzini par iespējām piedalīties starptautiskajos projektos un iegūt pieredzi ārzemēs. Uzzini par ATV skolnieku daudzveidīgajām ārpusstundu un ārpusskolas aktivitātēm un iespēju darboties deju kolektīvā un vokālajā ansamblī, kā arī piedalīties Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas programmā.

Atnāc, iepazīsti, uzzini un izdari izvēli, lai kļūtu par skolnieku Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā.