Pirmdien, 25. septembrī visos Latvijas reģionos notiks informatīvi izglītojoša akcija ilgtspējīgas attīstības un rīcības atbalstam “Pasaules labāko ziņu diena”. Šogad arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 20 skolēni piedalīsies vērienīgajā vispasaules akcijā, kuras laikā viņi uzrunās Rēzeknes pilsētas iedzīvotājus un izplatīs biedrības LAPAS izdotu avīzi, kā arī iepazīstinās ar kādu no, viņuprāt, aktuāliem ilgtspējīgas attīstības globālajiem mērķiem un rosinās iedzīvotājus līdzdarboties un būt līdzatbildīgiem šo mērķu sasniegšanā.

Akcija “Pasaules labāko ziņu diena” solidarizēsies ar līdzīgām akcijām, kas todien notiks vairāk nekā 50 Eiropas un pasaules valstīs. Akcija visas dienas garumā norisināsies 18 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās – Rīgā, Balvos, Cēsīs, Liepājā, Gulbenē, Kuldīgā, Brocēnos, Rēzeknē, Ogrē, Iecavā, Līvānos, Rēzeknes novadā, Kārsavas novadā, Rugāju novadā.

Pasākuma laikā iedzīvotājiem un iestādēm tiks dalīta akcijas iniciatora Latvijā – biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) izdota avīze, kurā publicēti labās prakses stāsti attīstības sadarbības jomā Latvijā, savukārt reģionālie sadarbības partneri (izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, bibliotēkas) katrā norises vietā īstenos kādu aktivitāti iedzīvotājiem, aicinot uz individuālu rīcību ilgtspējīgai pasaulei.

LAPAS direktore Inese Vaivare stāsta par akcijas būtību: ““Pasaules labāko ziņu diena” Latvijā notiek jau trešo gadu. Mums ir vairāki sadarbības partneri reģionos, kas akcijā ar prieku piedalās no pirmsākumiem, esam lepni, ka šogad klāt nākuši arī jauni partneri Ogrē, Līvānos, Rēzeknē. Kāpēc 25. septembris? Tādēļ, ka šajā dienā aprit divi gadi, kopš 2015. gada 25. septembrī visu pasaules valstu līderi vienojās par noteiktu plānu un rīcību jeb 17 globālajiem mērķiem nabadzības izskaušanai un planētas aizsardzībai, lai katram planētas iedzīvotājam būtu iespēja dzīvot mierā un labklājībā. Zīmīgajā gadadienā pasaules pilsoniskā sabiedrība aicināta vaicāt saviem līderiem un katrs pats sev, kas ir padarīts un kas vēl darāms mērķu sasniegšanai un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai pagastos, pilsētās valstīs un planētā kopumā. Svarīgi, ka akcija būs daļa no pasaules mēroga līdzīga satura kampaņām, kas šajā dienā norisināsies Eiropā un visā pasaulē.”

Dienas tēmturi sociālajos tīklos – #Act4SDGs un #GlobalGoals, #LAPAS_LV

Vairāk par globālo akciju:

ANO ģenerālsekretāra iniciatīva United Nations SDG Action Campaign un vairākas starptautiskas pilsoniskās sabiedrības kustības kā Global Call to Action Against Poverty (GCAP), World We Want un Action for Sustainable Development radījušas globālu kampaņu, kas sekmētu sabiedrības izpratni par globālajiem mērķiem. 25. septembris ir gadus plānots kā robežzīme un atskaites punkts padarītajam mērķu sasniegšanā un iespēja pajautāt katram pašam sev un arī sabiedrības līderiem par paveikto.

Resursi: http://sdgactioncampaign.org, https://www.worldwewant2030.org, http://www.whiteband.org/, http://action4sd.org/

Vairāk informācijas:

www.lapas.lv

Twitter: LAPAS_LV

Facebook: LAPAS_LV

sandra.rubene@gmail.com,  mob. 26337320

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) dibināta 2004. gadā un apvieno 32  biedru organizācijas, kas darbojas attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā. LAPAS mērķis ir nodrošināt Latvijas nevalstiskajām organizācijām labvēlīgu vidi un iespējas attīstības sadarbībai nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Vairāk par LAPAS: www.lapas.lv

Informāciju sagatavoja biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” pārstāve Sandra Rubene.