26. aprīlī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā (ATV) notika Austrumlatvijas 3. atklātā reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības konference STEM jomas mācību priekšmetos, ko ATV organizēja jau trešo reizi.

Konferencē piedalījās 10 skolas, bija iesūtīti 39 darbi, kopumā piedalījās 70 – 80 cilvēki (skolēni kopā ar skolotājiem – darbu vadītājiem). Jāuzsver, ka šī konference ir kļuvusi starptautiska, jo tajā piedalījās arī skolēni no Pleskavas.

„Darbus recenzēja gan skolotāji, gan, pateicoties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātes dekānei Ērikai Teirumniekai, arī RTA mācībspēki. Paldies par to!” saka Nellija Vilkaste, atbildīgā skolotāja par mācību un metodisko darbu. Viņa uzsver, ka šai konferencei ir būtiska loma skolēnu izaugsmē: „Austrumlatvijas atklātajā reģionālajā skolēnu zinātniskās pētniecības konferencē STEM jomas mācību priekšmetos piedalās darbi, kas netika izvirzīti uz Valsts konferenci. Uzskatu, ka skolēniem ir svarīgi iziet ZPD izstrādes posmus un zināt tā struktūru, izbaudīt šī procesa nopietnību un rezultātā gūt gandarījumu par padarīto.”

Darbi tika prezentēti četrās zinātņu nozaru grupās, un rezultāti ir šādi

„Ķīmija, medicīna un veselības zinātne”:

 • 1. vieta – Aļona Radiloveca (Daugavpils 10. vsk., 11. kl.; darba vadītāja Nataļja Tetereva), Alīna Savicka un Jekaterina Vosloboinikova (Rēzeknes 3. vsk., 11.kl.; darba vadītāja Nadežda Savicka);
 • 2. vieta – Santa Murāne (ATV, 11. kl.; darba vadītājs Harijs Misjuns), Armands Rimšāns (Krāslavas Valsts ģimn., 12. kl.; darba vadītājs Harijs Misjuns);
 • 3. vieta – Daniela Plasa (ATV, 11. kl.; darba vadītājs Harijs Misjuns), Jūlija Cvirova (Rēzeknes 3. vsk., 12. kl.; darba vadītāja Nadežda Savicka);

„Inženierzinātnes un fizika”:

 • 1. vieta –Grigorijs Truhmans un Antons Kozirevs(Pleskava; darba vadītājs Sergejs Loginovs);
 • 2. vieta – Marks Sondors un Edgars Gogoļevs (ATV, 11. kl.; darba vadītāja Sandra Trošina);
 • 3. vieta – Viktors Stehnovskis-Slavskis (Daugavpils 10. vsk., 11. kl.; darba vadītāja Inna Jurkāne-Jurgāne);

„Matemātikā un informātika”:

 • 1. vieta – Diāna Pavlova (Rēzeknes Valsts 1.ģimn., 12. kl.; darba vadītāja Ļubova Mitrošenko), Vikentijs Trofimovs (Riebiņu vsk., 11. kl.; darba vadītājs Guntis Tjarvja);
 • 2. vieta – Karina Komlačova (Riebiņu vsk., 10. kl. ; darba vadītāja Alla Solovjova);
 • 3. vieta – Jevgēnijs Leikučs (Riebiņu vsk., 11. kl.; darba vadītāja Alla Solovjova), Jūlija Grigorjeva, Karina Ivanova (Daugavpils 10. vsk., 10 . kl.; darba vadītājas Nataļja Rimoviča, Irēna Kampāne);

„Vides zinātne, lauksaimniecība un ekonomika”:

 • 1. vieta – Ineta Gritāne (Viļānu vsk., 12. kl.; darba vadītāja Maruta Ladusāne);
 • 2. vieta – Armands Greitāns(ATV, 11. kl.; darba vadītāja Maruta Krustāne),Anastasija Gromiko un Jūlija Gromiko (Daugavpils 10. vsk., 11. kl.; darba vadītāja Olga Kovaļova), Agnese Razminoviča (Rekavas vsk., 11. kl.; darba vadītāja Ilze Saidāne), Artis Krikovs(Krāslavas Valsts ģimn.,11. kl; darba vadītājs Harijs Misjuns);
 • 3. vieta – Aleksandra Tatarenkova („Pskovas pedagoģiskais komplekss”,10. kl.; darba vadītāja Alla Nikolajeva), Angelina Butorina (Pleskava; darba vadītāja Vera Vasiļjeva).

Skolēni, kuri ieguva godalgotās vietas, saņēma gan diplomus, gan grāmatas, bet visi skolotāji – darbu vadītāji saņēma Pateicības rakstus. „Bija gandarījums par paveikto. Paldies ATV skolotājiem – ZPD vadītājiem  un arī tiem skolotājiem, kuri vadīja vērtēšanas komisijas konferences laikā,” saka N. Vilkaste.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina
Sandras Trošinas foto