Š.g. 21.martā Erasmus+ jauniešu iniciatīvas projekta “Demokrātiņi” ietvaros tika organizēts brauciens uz Eiropas Savienības māju, kur 50 ATV jaunieši piedalījās interesantās un izzinošās aktivitātēs par Eiropas Savienību, līdzdalības svarīgumu, kā arī būtisko vēlēšanu lomu, kas ir svarīga demokrātiskas sabiedrības pazīme. Paldies par atraktīvo nodarbību Lienei Valdmanei (biedrības “Eiropas Kustība Latvijā” ģenerālsekretārei, ES mājas metodiķei).

Lielākā daļa jauniešu bija pirmo reizi Eiropas Savienības mājā, tāpēc iespaidi ir neizdzēšami, kā arī iegūtās zināšanas tika atzinīgi novērtētas. Izskanēja arī doma, ka vēl daudz kas ir jāstudē, jāuzzina, un šis pasākums ir pozitīvs impulss turpināt attīstīt savas intereses par Eiropas Savienību.

@jaunatnesprogrammuagentura

#ErasmusPlusLV #bagatinipieredzidomaplasak
#Erasmusiespejasjauniesiem #iespējasjauniesiem #projektijauniesiem #erasmusplus #kopāmēsvaram #solidaritāte #ESSolidaritātesKorpuss #EUSolidarityCorps #JSPA

Finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu agentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Foto: V.Pavlova, S.Trošina