Noslēdzies Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”” konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem. Konkursa mērķis bija atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, audzēkņu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas, veicināt jauniešu līdzdalību Rēzeknes pilsētas kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos.

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam tika iesniegti 29 projekti, no tiem 23 projekti tika atbalstīti. To skaitā ir 4 Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas jauniešu iniciatīvu projekti, kurus plānots realizēt nākošā mācību gada 1. semestrī:

  • “Mans budžets ir mans spēks” ( projekta iniciatore Sofija Bartuša);
  • “Ar sirdi Latgalē!” ( projekta iniciators Kristaps Kokorevičs);
  • “Jaunie mediju eksperti!” ( projekta iniciatore Laima Adijāne);
  • “Chemical Brains on Fire” ( projekta iniciators Emīls Šmits)

Lai veicas jauniešiem un viņu darba komandām veiksmīgi realizēt savas idejas!

Maruta Krustāne,
ATV jauniešu projektu koordinatore