Ir noslēdzies Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludinātais konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu mazajiem jaunatnes iniciatīvu projektiem. Konkursa mērķis ir atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, īpaši audzēkņu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas, veicināt jauniešu līdzdalību pilsētas kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos.

Konkursa rezultātā tika apstiprināti un finansiāli atbalstīti četri Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas jauniešu iniciatīvu projekti:

  1. “18! Vai tā ir brīvība?”

(plānotais realiz.laiks aprīļa beigās tiešsaistē) (Idejas autore: Keita Emīlija Orlovska. Projekta komanda: Dita Kataja-Paegle un Sanvita Zute)

  • “Mūsu tautas režisors”

(Eiropas dienas svinības 10.maijā) ( Idejas autore: Laima Adijāne. Projekta komanda: Nikola Elizabete Mietule, Jānis Platacis, Kristaps Kokorevičs)

  • “Healthy snacs”

(“Veselīgi našķi”, realiz. 8.oktobrī Latvijas Veselības dienā) (Idejas autore: Ilārija Ševčuka. Projekta komanda: Katrīna Skutele, Terēze Maksimova, Valērija Orlova)

  • “Chemical Brains in Colour”

(Idejas autors: Alberts Mārtiņš Grins.  Projekta komanda: Nataļja Saško, Gunita Meška, Kristīne Onužāne) (oktobra beigās, nov.sāk.)

Maruta Krustāne,
ATV izglītības metodiķe audzināšanas jomā,
JIP koordinatore