Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.

/L. Vāczemnieks/

Sirsnīgs sveiciens visai skolas saimei – skolēniem, skolotājiem un vecākiem – Latvijas dzimšanas dienā! Lai kopīgi protam saskatīt un īstenot jaunas ieceres sevis un mūsu valsts labā! 

ATV vadība