Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni ne vien rāda labus sasniegumus mācībās, bet arī piedalās dažādos projektos. Mūsu skolas skolniece Katrīna Skutele ir iesaistījusies Latvijas izaugsmes un uzņēmējdarbības programmā “Future Heroes”, kas ir izveidota, lai rosinātu un attīstītu meiteņu potenciālu un radītu pozitīvu ietekmi uz pasauli.

Katrīna piedalās apakšprojekta “Safe Space” veidošanā. Projekta mērķis ir informēt publiku par to, kas ir mentālā veselība un kā to saglabāt. Tas ir domāts jauniešiem un jauniešu atbalsta personām. “Safe Space” komanda dalās personīgajā pieredzē un piesaista attiecīgās jomas profesionāļu zināšanas.

Aicinām atbalstīt Katrīnu un viņas komandu šajā projektā!