2018.gadā Daibē, kas atrodas Pārgaujas novadā, tika atklāts Latvijā pirmais nacionālās nozīmes vides izglītības centrs. Jaunatklātais Dabas un tehnoloģiju parks URDA veidots tā, lai tur būtu iespējams uzzināt, kā rodas dažādas lietas, kāda ir to ietekme uz vidi un kas ar tām notiek, kad tās nonāk atkritumos.

Atsaucoties uz ZAAO vides izglītības projektu vadītāja Jāņa Zemļicka aicinājumu, mūsu skolas audzēkņi devās iepazīt mācību ēku ar modernu laboratoriju, veselības, pārdomu un izziņas takas, purva taku un garšaugu dārzu, kukaiņu māju, atrakciju laukumu un šķēršļu joslu. Notika arī ekskursija pa Daibes poligonu, kur skolēni iepazinās ar atkritumu šķirošanu, pārstrādi, uzglabāšanu u.c.

Mācību ēkā skolēniem bija iespēja apskatīt astronoma Ilgoņa Vilka fotogrāfiju izstādi “Katram sava Amerika”, kurā vairāk nekā 30 lielformāta fotogrāfijās iekļauti arī kosmiski motīvi, kas ir autora Amerikas redzējums. Astronoms dalījās Amerikas iespaidos un novadīja skolēniem aizraujošu lekciju par Saules sistēmu.

Braucot uz Valmieras pusi, tika organizēta arī ekskursija uz Valmieras stikla šķiedras rūpnīcu, kas ir vienīgais stikla šķiedras ražotājs Baltijas valstīs un viens no vadošajiem stikla šķiedras ražotājiem Eiropā un ar savu produktu noietu aptver 41 pasaules valsti. Skolēni iepazinās ar ražošanas procesu modernām ražošanas iekārtām, bija iespēja redzēt Latvijā lielāko robotu tā darbībā un ieskatīties krāsnī , kurā vārās stikls.

Atgriežoties mājās, radās doma apmeklēt Dabas un tehnoloģiju centru URDA pavasarī, jo lietus neļāva izbaudīt visas iespējas.

Skola ir uzsākusi sadarbību ar Dabas un tehnoloģiju centru URDA Erasmus + programmas projekta STEP (STEM To Environmental Problems) ietvaros.

Nellija Vilkaste,
ATV izglītības metodiķe