Š.g. 30. martā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā notika atklātās stunda “Es- mazs dzinējspēks zaļākai nākotnei!”, ko 11.b klasē vadīja skolotāja Zane Ozoliņa. Stundas mērķis:

 1. izprast savas iesaistīšanās iespējas, veidojot videi draudzīgāku dzīvesveidu un nākotni;
 2. apgūt elektroenerģijas patērēšanas iespējas jaunāko tehnoloģiju kontekstā un to efektīvu pielietojumu mājsaimniecībās, kā arī prast aprēķināt sadzīvei izdevīgākos risinājumus.

Sasniedzamais rezultāts: skolēniem veidojas izpratne par ES “zaļo kursu”, iespējām tajā piedalīties un ieviest uzlabojumus savā ikdienas dzīvē jau tagad.

Stundas sākumā platformā mentimeter.com, tika noskaidrots, kas saistās ar jēdzienu “zaļā nākotne”, turpinājumā skolēni tika iepazīstināti par klimata problēmām Latvijā, Eiropā, kas ir ES zaļais kurss un kādas ir katra iespējas iesaistīties klimata pārmaiņu apturēšanā. Jaunieši, izmantojot informāciju interneta vietnēs electricitymap, nordpoolgroup, risināja dažādus uzdevumus un veica secinājumus.

Unikāla iespēja jauniešiem bija tikšanās tiešsaistē ar Eiropas Parlamenta deputāti Daci Melbārdi, kur tika diskutēts gan par aktuāliem jautājumiem pasaulē saistībā ar karadarbību Ukrainā, mediju ietekmi, kritiskās domāšanas nozīmīgumu. Skolēni uzzināja par EP deputātes ikdienas darbu, par līdzdalības kompetences svarīgumu karjeras veidošanā, par to, ka 2022. gads ir Eiropas Jauniešu gads un ka ir arvien vairāk iespēju savas prasmes un zināšanas pielietot dažādos ES atbalstītajos projektos.

Jauniešu atgriezeniskā saite:

KO ES IEGUVU?

 •  Informācija par dažādiem Eiropas projektiem (2);
 •  Jaunas zināšanas par EP darbību un attieksmi pret aktuālajiem notikumiem pasaulē (Ukrainā) – dzirdēta cita pozīcija, ko tagad varu vērtēt un pārdomāt;
 •  Sapratni par elektroenerģijas dažādajām cenām, kad ko darīt, lai ieekonomēt;
 •  Kas ir līderisms, prioritātes Eiropas Jaunatnes gadā, digitālās prasmes;
 •  Informāciju par Eiropas “zaļo kursu”, elektrības cenām, kā tās ražošana ietekmē ekoloģiju;
 •  Kā kļūt par Eiropas Parlamenta deputāti;
 •  Sapratni par Eiropas zaļākas nākotnes veidošanu, risināt uzdevumus.

KO ES IEMĀCĪJOS?

 • Informācija par temperatūras izmaiņām pasaulē, ar ko tas saistīts;
 • Saprast Eiropas politiķa nopietno un apjomīgo darbu;
 • Izvērtēt politiķu darba apjomu un saprotu, cik daudz jāzina, lai par to kļūtu;
 • Definīciju un skaidrojumu “digitālās prasmes” (2);
 • Kādas ir līdera īpašības, jo Eiropas deputāts pats pēc būtības ir līderis, kā līdz tam nonākt;;
 • Kur piedāvā viszaļāko enerģiju, kas jādara, lai darba būtu “tīrāka” (izmeši u.c.)
 • Digitālie mērķi ES;
 • Kas ir ES “Zaļais kurss”, tā galvenos virzienus ES.

KO ES ESMU IEINTERESĒTS PASKATĪTIES UN PAPĒTĪT DZIĻĀK?

 • Jaunas iespējas, kas ļaus mums attīstīt prasmi būt par CILVĒKU;
 • Plānošu savu un ģimenes budžetu (ekonomēt, pētīt, vai vajag un cik vajag ko izmantot, lai domātu “zaļāk”;
 • Kā rakstīt projektus, izsveru iespēju to darīt un iesaistīt savus draugus, lai ir jauna pieredze;
 • Darba vietas Eiropā;
 • Kā kļūt par līderi;
 • #DiscoverEu;
 • Kādos projektos par iesaistīties;
 • Eiropas Solidaritātes korpuss;
 • Kā uzlabot savas digitālās prasmes;
 • Iespējas pašiem iesaistīties “Zaļā kursa” īstenošanā.

Maruta Krustāne, ATV izgl.metodiķe audzināšanas darbā
EPVS programmas koordinatore