Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienas priekšvakarā š.g. 3. maijā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā tika demonstrēta dokumentālā filma “Atmodas antoloģija”.

Dokumentālā filma veltīta Latvijas Tautas frontei, “Atmodas antoloģija” stāsta par būtiskākajiem pagrieziena punktiem Atmodas laika vēsturē. Viens no galvenajiem Atmodas priekšnosacījumiem bija Latvijas valstiskās neatkarības zaudēšana Otrā pasaules kara laikā, kas ievada filmas vēsturisko atkāpi.

Kad īsti sākās Atmoda, kas bija sabiedrības virzītāji, ko zināja un ko nezināja Tautas frontes veidotāji un kādi bija viņu mērķi? Filmas veidotāji skatītājiem piedāvā pašiem ielūkoties tā laika notikumu antoloģijā – kino hronikās, dokumentos, avīžu slejās un dalībnieku atmiņās, lai katrs pats rastu atbildes un novērtētu, cik nozīmīgs bija šis laiks.

1990. gada 4. maijā 134 no 201 Augstākās padomes deputāta pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Augstākā padome noteica valsts varas “de facto” atjaunošanai pārejas periodu, kas beidzās ar Latvijas Republikas 5.Saeimas sasaukšanu.

Pēc filmas noskatīšanās notika diskusija, un pēc tās skolēni strādāja ar darba lapām, kur tika meklētas atbildes un dažādiem jautājumiem, kas bija izskanējušas gan filmas, gan diskusijas laikā.

Maruta Krustāne,
Atb.skolotāja par audzin.un ārpusstundu darba jomu