Š.g. 27. septembris ATV sākās īpaši, jo notika 10.klašu iesvētības!

Visas dienas garumā 12. klases skolēni bija sagatavojuši atraktīvus pārbaudījumus, kur desmitajiem vajadzēja gan mācīties bez krēsliem, gan vingrot, bet dienas noslēgumā iziet „radošās darbnīcas”, kur parūpējās par vizuālo izskatu!

Dienas beigās tika nolasīts spriedums – par veiksmīgu dienas izturēšanu un jauko humora izjūtu – 10. klases ir pilntiesīgas ATV ģimenes locekles! Noslēgumā tika teikti maģiskie desmito zvēresta vārdi – solījumi skolai un skolasbiedriem!

Maruta Krustāne,
atb.skolotāja audzin. un ārpusst.darba jomā