25. jūlijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) 12. klašu izlaidumi, apliecinot, ka vēl viens dzīves posms jauniešu dzīvēs ir noslēdzies, lai sāktos jauns ceļš pretī viņu nākotnes sapņiem.

Izlaidums allaž ir īpašs notikums – gan skolēniem un viņu vecākiem, gan arī skolotājiem. Kad absolvēta 12. klase, jaunietim jāspēj palūkoties ārpus tik ierastās ikdienas un doties pretī nākotnei – pretī tam, ko viņš izvēlējies savā turpmākajā dzīvē darīt. 12. klases izlaidums ir skaists un sirdī paliekošs pasākums, kas vieno audzēkņus un viņu skolotājus, sniedzot kopības sajūtu un ļaujot atcerēties daudzos lieliskos brīžus, kas pavadīti plecu pie pleca. Ko atcerēties ATV audzēkņiem ir daudz – dalība dažādos konkursos un olimpiādēs, pārstāvot skolu un gūstot godalgotas vietas, savu spēju apliecināšana aizraujošos TV projektos, dažādu projektu īstenošana, ceļojumi uz citām valstīm, gūstot jaunas zināšanas un iepazīstot jauniešus ārpus Latvijas robežām.

Šī gada absolventi pierādīja, ka nekas nav neiespējams, – Covid-19 laikā viņi tika galā ar mācībām, veiksmīgi nokārtoja eksāmenus. Šis laiks pierādīja, ka jāspēj pārvarēt grūtības un jāīsteno savi mērķi arī tad, ja uzreiz viss tik vienkārši neizskatās.

Tā kā šogad maijā tradicionālais pasākums “Zvaigžņu stunda” izpalika (ņemot vērā valstī esošo situāciju), tad labākie 12. klašu audzēkņi tika sveikti izlaidumā (citu klašu skolēni tiks apbalvoti 1. septembra pasākumā).

 • “Zvaigžņu stundas” Zelta diplomu par teicamām un izcilām sekmēm saņēma – Ermīne Krustāne, Viktorija Maksimova un Daniela Plasa;
 • “Zvaigžņu stundas” Sudraba diplomu par augstiem sasniegumiem mācību darbā saņēma –  Edgars Gogoļevs, Santa Murāne un Irina Adeļeviča;
 •  „Zvaigžņu stundas” Gada balvas ieguvēji nominācijās:
  • “Gada izcilnieks” – Viktorija Maksimova;
  • “Gada STEM” – Ermīne Krustāne;
  • “Gada aktīvists” – Irina Adeļeviča.
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas  balvu par labām un teicamām sekmēm mācībās un aktīvu ārpusstundu darbu, popularizējot ATV un RTA, saņēma: Viktorija Maksimova, Liene Strankale, Ermīne Krustāne, Irina Adeļeviča un Santa Murāne;
 • Simtgades izcilnieka stipendiju un Latvijas Republikas Ministru prezidenta Pateicības rakstu saņēma Viktorija Maksimova;
 • Latgales plānošanas reģiona Pateicības rakstu  par labām un teicamām sekmēm un aktīvu sabiedrisko darbu saņēma Daniela Plasa.

Pasākuma īpašā gaisotne, kas savā ziņā tika radīta, arī pateicoties RTA, kur notika izlaidumi, absolventiem gluži neviļus lika apjaust, ka pavisam drīz sāksies lielā dzīve – studenta dzīve. Skolas laiks paliks siltās atmiņās, un jaunieši ir ierakstījuši savu vārdu ATV vēsturē – ar saviem darbiem, sapņiem.

Jaunieši, lai veiksmīgs jaunais ceļa vējš un lai daudzo jauno pienākumu un darbu dunā neaizmirstas apciemot savu skolu – Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu – un skolotājus, kuri ar prieku jūs gaidīs ciemos.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Eduarda Medvedeva un Marutas Krustānes foto