17. maijā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā (ATV) notika Pēdējā zvana svētki, un galveno gaviļnieku lomā bija 12. klases audzēkņi – 13 talantīgi, radoši un gudri jaunieši, kuri pirms trīs gadiem savu ceļu pretī zinību kalnam bija izvēlējušies uzsākt tieši ATV.

Skolas direktors Aivars Vilkaste klātesošajiem atgādināja, cik ātri skrien laiks, jo trīs gadi ir aizritējuši nemanot, un no 10. klases audzēkņiem divpadsmitie ir izauguši par jauniešiem, kuriem visas iespēju durvis ir vaļā, kuri apzinās, ka nākotne ir tikai pašu rokās. Direktors vēlēja veiksmi eksāmenos un lai izlaiduma dienā – 29. jūnijā – pašiem būtu gandarījums par labi paveikto darbu.

Pēdējā zvana svētkos 12. klases audzēkņus sveica 10.a, 10.b, 11.a un 11.b klases audzēkņi – dziedot dziesmas, dāvinot studentu dzīvei noderīgas dāvanas (un, protams, te neiztika bez humora), uzdodot divpadsmitajiem asprātīgus jautājumus, kā arī sagādājot saldu un garšīgu sveicienu.

Svētkus caurvija gan ATV meiteņu ansambļa (vadītāja Lāsma Inkina) skanīgās dziesmas, gan ATV deju kolektīva (vadītāja Rasma Akermane) jestrais deju solis. Īpaši sirsnīgs bija brīdis, kad 12. klases audzinātāja Vineta Pavlova dalījās atmiņās par kopīgi piedzīvotajiem mirkļiem, papildinot savu stāstījumu ar fotogrāfijām.

Noslēgumā divpadsmitie teica paldies savai skolai un skolotājiem, kuri visus šos gadus bijuši līdzās, vienojās kopīgā dziesmā un, iedomājoties vēlēšanos, palaida zilajās debesīs balonus.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.

Dāvja Keiša foto