Š.g. 6.martā ATV skolēniem un skolotājiem bija unikāla iespēja tikties un diskutēt ar Latvijas Sabiedrisko mediju tiesībsardzi (ombudu) Andu Rožukalni. Jaunieši tika informēti par sabiedrisko mediju ombuda darbu, mediju ētikas normām, to ievērošanu un pārkāpumiem Latvijas mediju telpā. Tika analizēti reāli gadījumi un situācijas, tika akcentēta patiesu datu un informācijas nozīme, pie tam akcentējot, ka pat tos var izmantot nepatiesu stāstu veidošanā.

Skolēni strādāja arī ar darba lapām, kur jaunieši sprieda par to, kā un kad viņi ir sastapušies ar profesionālu žurnālistiku, kā ikdienā tiek novērtēta informācijas vai ziņu kvalitāte, kā iegūtā informācija tiek apspriesta ģimenē vai draugu lokā.

Foto: Sandra Sprudzāne