No 6. līdz 29. aprīlim Izglītības un zinātnes ministrija projektā “ZINĀTNE.ZOOMED.IN” 11. un 12. klašu skolēniem rīkoja tiešsaistes sarunas ar Latvijas zinātniekiem, lai atklātu dažādu zinātnes nozaru un pētniecības aizraujošo dabu. Arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) 11. un 12. klases audzēkņi kopā ar skolotājām Ilzi Lukjanovu un Rasmu Tretjakovu piedalījās vairākās tiešsaistes sarunās.

Pirmā nodarbība notika 6. aprīlī, un tajā bija iespēja klausīties zinātnieka Kaspara Ozola stāstījumā par vērienīgu pētījumu, kurā viņam ir vadošā loma. Pētījums saistīts ar pašbraucošo elektroautomašīnu piedziņas kontroles, uztveres sistēmu un komunikāciju iekārtu izstrādi. Zinātnieks stāstīja par algoritmiem, kas tiek radīti, par risinājumiem un stratēģijām, kā pašbraucošajai automašīnai reaģēt, ja kāds no sensoriem pārstāj strādāt, un kā tajā brīdī likt strādāt rezerves risinājumiem. Lai gan šajā tikšanās reizē netika rādīta prezentācija, tomēr skolēnus aizrāva diskusija starp Aleksandru Blūmu, kurš uzdeva uzvedinošus jautājumus, un Kasparu Ozolu, kurš sniedza atbildes par šo tēmu,” stāsta ATV skolotāja Ilze Lukjanova.

Tiešsaistes sarunas laikā skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus. Interesantākā jautājuma autors, kurš saņēma balvu, bija ATV 11.a klases skolnieks Daniēls Zeps, kurš jautāja: “Vai Jūs izmantojat atomāro pulksteni, vai arī cenšaties atrast precīzāku laika mērīšanas iekārtu?”. Sarunas izskaņā skolēni izteica trīs svarīgas atziņas, ko guva pēc šīs sarunas. “1) Kaspara doma bija diezgan labi izvērsta, pat uz samulsinošiem jautājumiem bija dota laba atbilde; 2) Tēma ir ļoti svarīga un aizraujoša –  elektrotransports ir gan nepieciešamība, gan māksla, gan izklaide. Klausīties varēja kā iesācējs šajā tematā, tā arī pieredzējis cilvēks; 3) Kaut arī saruna bija laba, es vairākumu lietu jau zināju, tā kā esmu šīs tēmas fans” (Elmārs Vindačs, 12.a klase).

ATV jaunieši piedalījās arī citu zinātnieku vadītajās tiešsaistes sarunās, gūstot jaunas zināšanas vai nostiprinot jau esošās par dažādām tēmām (Agris Ņikitenko stāstīja par inženierzinātnēm un robotiku, mākslīgo intelektu, Guntars Kitenbergs – par mazu magnētu daudzveidīgajiem darbiem, Baiba Jansone – par zālēm labai atmiņai mūža garumā, Jānis Liepiņš par maizes raugu, Ilga Gedrovica – par nākotnes pārtiku, kuras sastāvā būs ēdami kukaiņi, Arvīds Irmejs – par gēnu pētniecību).

Labāko jautājumu uzdevēji no ATV bija 12.b audzēknis Vladislavs Jupatovs un 11.a klases audzēknis Daniēls Zeps, kura divi uzdotie jautājumi ieguva balvu (arī jautājums: “Mitohondriji agrāk bija patstāvīgi organismi, kas “tika pieradināti” dzīvnieku šūnās, vai kas līdzīgs varētu notikt ar raugu, jo mēs pārtikā izmantojam arvien vairāk raugu saturošus produktus”.).

 “Manuprāt, šīs nodarbības bija ļoti noderīgas, jo mācību stundu apstākļos ir grūti iztēloties to, kā strādā zinātnieki. Parasti liekas, ka zinātniekiem ir teorija un viņi uzreiz atklāj ko jaunu visos eksperimentos. Šīs nodarbības parāda arī to, ka pētnieciskajā darbībā rezultātus neiegūst uzreiz, bet pētījumu vajag atjaunot un atkārtot, lai nonāktu pie konkrēta rezultāta. Piemēram, man patika Guntara Kitenberga lekcija, jo viņš parādīja to, ka atklājums var rasties arī nejaušības dēļ, precīzāk, pagriežot mikroskopu un pamainot skatupunktu, un šī skatījuma maiņa ļoti labi sagatavo nākotnei,” saka Daniēls Zeps.

Projektā “Zinātne.Zoomed.In” jeb “Zinātne.Pietuvināta” piedalījās 15 zinātnieces un deviņi zinātnieki, pārstāvot vairākas zinātnes nozares un apakšnozares – elektroniku, robotiku, viedo enerģētiku, materiālzinātni, farmakoloģiju, molekulārbioloģiju, onkoloģiju, sabiedrības veselību, izglītības zinātni, medijpratību, sabiedrības zinātni, etnobotāniku, medicīnas tiesības u.c.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.