Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) audzēkņiem šī mācību gada pirmā puse ir aizritējusi, piedaloties dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar informāciju tehnoloģiju (IT) jomu. Liels paldies par ATV jauniešu dalību konkursos jāsaka informātikas skolotājai Sandrai Trošinai, kura motivē jauniešus iepazīt IT un pārbaudīt/ pilnveidot savas zināšanas, darbojoties praktiski.

Tehnoloģiju konkurss “Ventspils IT Challenge 2020”

Ventspils Digitālais centrs un Ventspils pilsēta jau piekto reizi aicināja skolēnus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas parādīt savas prasmes un zināšanas radošā tehnoloģiju pielietošanā. Šogad konkurss tika veltīts topošajam Ventspils Zinātnes un inovāciju centram. Konkursa tēma bija saistīta ar tehnoloģiju klātesamību visās dzīves jomās, īpaši izceļot dabaszinātnes, inženierzinātnes, matemātiku un tehnoloģijas (STEM). Veicot konkursa uzdevumus, skolēni izprata STEM jomu mijiedarbību ar citām nozarēm, akcentēja tehnoloģiskās iespējas visdažādākajās nozarēs, tai skaitā arī mākslā, mūzikā, dizaina izstrādē, spēļu izstrādē un citos radošos virzienos

“Mēs nokļuvām finālā kopā ar vēl 17 komandām. ATV komandas sastāvā bija Daniēls Zeps, Emīls Šmits un Artis Salmiņš (visi trīs – 11.a klases audzēkņi). Pagājušajā gadā komanda, kuras sastāvā bija Daniēls un Emīls, arī iekļuva finālā, bet tā kā vienlaicīgi bija Erasmus+ projekta brauciens uz Portugāli, tad nācās viņus aizvietot. Šogad tēma mūsu vecuma grupā bija matemātika un simulācijas, tāpēc komanda izveidoja vizuālu no augstuma krišanas ūdenī simulāciju ar maināmiem parametriem. Fināls norisinājās attālināti, vajadzēja prezentēt savas idejas un piedalīties viktorīnā. Puiši ir apņēmības pilni un nākamgad grasās iegūt vismaz vienu no trim godalgotajām vietām,” saka skolotāja S. Trošina.

“Brīvo datu hakatons skolēniem 2020”

Mēnesi vidusskolas vecuma jaunieši no visas Latvijas darbojās komandās, lai, izmantojot atvērtos datus, veidotu prototipus savām idejām. Komandas ar saviem iesūtītajiem projektiem centās risināt kādu viņiem vai sabiedrībai nozīmīgu problēmu un ar datu palīdzību izmēģināja  būvēt paši savus risinājumus.

“Brīvo datu hakatonā skolēniem 2020” startējām ar divām komandām. Nonācām līdz hakatona noslēgumam, bet vietu gan vēl neieguvām. Komandas “Start Try Do” sastāvā bija Daniēls Zeps (11.a), Keita Emīlija Orlovska (11.b), Daniils Krasnovs (10.b), Ilārija Ševčuka (10.b) un Edgars Rumbinieks (10.a), bet komandas “The Boring Team” sastāvā – Artis Salmiņš (11.a), Jana Jeršova (10.b), Madara Murāne (10.a), Darja Grigorjeva (10.b). “Start Try Do” komanda izstrādāja tīmekļa aplikāciju, kurā iespējams novietot savus maršruta punktus kartē un aplūkot, kādi tūrisma objekti ir netālu no šī maršruta. Papildus tam ir iespēja aplūkot, kuras vietas ir biežāk apmeklētas (statistiski), lai izvairītos no potenciālas drūzmas. “The Boring Team” darbojās pie tīmekļa vietnes, kas parādīja interaktīvajās kartēs pieejamās NVA vakances, kā arī deva iespēju atlasīt tās pēc papildu parametriem un attēlot kartē. Perspektīvā vēl būtu arī augstskolu tīklojuma un programmu attēlošana kartē. Šie risinājumi bija balstīti uz atvērtajiem datiem,” stāsta skolotāja S. Trošina.

Informātikas un loģiskās domāšanas konkurss “Bebr[a]s”

“Bebr[a]s” ir pasaulē lielākais informātikas un loģiskās domāšanas konkurss 5.–12. klasei. Konkursā skolēni, izmantojot loģisko un algoritmisko domāšanu, nevis specifiskas informātikas zināšanas, risina aizraujošus uzdevumus, kas ataino informātikas pamatprincipus.

“Šajā konkursā piedalījāmies ar pēc iespējas maksimālu skolēnu skaitu, lai katram būtu iespēja izmēģināt savas iemaņas loģikas uzdevumu risināšanā. Startējām jau trešo gadu, un šogad izdevās panākt 100 % skolēnu dalību,” atklāj skolotāja S. Trošina.

Skolu reitings, kur ATV ir saraksta pirmajā vietā pēc dalībnieku skaita skolā, ir redzams šeit.

“Eiropas kodēšanas nedēļa 2020”

“Eiropas kodēšanas nedēļa 2020” (kura ilgst divas nedēļas katru gadu oktobrī) tiek īstenota, lai popularizētu kodēšanas jeb programmēšanas prasmes. Kodēšana (informācijas pārveidošana datoram saprotamā formā, lai dators spētu to apstrādāt) noder ne tikai profesionāliem programmētājiem, bet, ja zina pareizās komandas, var arī, piemēram, atvieglot ikdienas darbu ar dažādiem rīkiem datorā.

“Šī pasākuma ideja ir iepazīstināt jebkurus interesentus ar IT jomu. Mēs iepazinām tēmu par informācijas saspiešanu jeb iekodēšanu un atkodēšanu, visās skolas telpās spēlējām “Scavenger hunt” tipa spēli (video par šo pasākums pieejams: https://fb.watch/2ecX_q6f8c/ ).

eTwinning projekts “Change the Game Yourself!”

“eTwinning projekts, kas notiek 2020./2021. mācību gadā, “Change the Game Yourself!” ir paredzēts jauniešiem ar nelielu pieredzi IT jomā, lai izskaustu bailes no IT, lai palīdzētu viņiem  labāk izprast IT jomas aspektus un iemācītu kādas praktiskās kodēšanas iemaņas. Projektā darbojas skolas no Latvijas, Spānijas, Turcijas, Čehijas, Bulgārijas un Polijas, kopā vairāk nekā 100 skolēni. Koordinējam mēs un Spānija. Šī projekta dalībnieki ir: Alberts Mārtiņš Grins (10.a), Dita Kataja-Paegle (11.b), Ilārija Ševčuka (10.b), Keita Emīlija Orlovska (11.b), Madara Murāne (10.a), Nataļja Saško (10.a), Nikola Elizabete Mietule (11.b), Sofija Bartuša (12.b), Terēze Maksimova (10.b),” stāsta skolotāja S. Trošina.

Skolotāji un skolēni ikdienā sadarbojas Slack un WhatsApp vidēs, ir izveidota plaša TwinSpace vide (twinspace.etwinning.net/122668/home), kura ir pieejama publiskai apskatei ikvienam, kurš ir reģistrēts etwinning.net lietotājs. Visi skolēni darbojas internacionālās komandās un mācās rast kopīgu valodu ar saviem komandas biedriem, lai kopīgi efektīvi veiktu uzdevumus. “Patlaban skolēni darbojas pie IT profesiju ģeneoloģisko koku izstrādes, janvārī uzsāksim vienkāršu spēļu izstrādi,” atklāj skolotāja.  

Apmācības skolotājiem

Jāuzsver, ka ATV informātikas skolotāja Sandra Trošina atrod laiku, gan lai kopā ar audzēkņiem piedalītos dažādos konkursos un projektos, gan arī lai īstenotu apmācības citiem skolotājiem, pilnveidojot viņu zināšanas IT jomā. “Patlaban mācās jau trešā grupa (vienlaicīgi ar otro grupu). Tie ir īsie A programmas kursi “Digitālās prasmes attālinātām mācībām – praktiskā pieeja”. Mācāmies papildu rīkus, arī bieži izmantoto rīku papildu iespējas, lai atvieglotu skolotājiem ikdienu. Kursu dalībnieki ir Rēzeknes novada skolotāji, kursu beigās izsniedzam sertifikātus ar mūsu skolas logotipu un direktora parakstu,” stāsta S. Trošina.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.