Noslēdzoties 2020./2021. mācību gadam, jāteic, ka, par spīti Covid-19 un attālinātajam mācību procesam, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) jaunieši spēja atrast laiku un apņēmību, lai kvalitatīvi izstrādātu savus zinātniskās pētniecības darbus (ZPD) un aizstāvētu (šoreiz gan attālināti) tos gan Latgales reģiona, gan arī valsts ZPD konferencē. Skolēnu un viņu pedagogu veiksmīgās sadarbības rezultāts nav palicis nepamanīts – augstie rezultāti valsts ZPD konferencē ir spilgts apliecinājums jauniešu zināšanām un ieguldītajam darbam.

Marta sākumā Daugavpils Universitātē attālināti notika Latgales reģiona skolēnu ZPD  konference. No 34 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm konferencē tika prezentēti 175 ZPD šādās zinātnes nozaru grupās –  dabaszinātnēs; sociālajās zinātnēs; inženierzinātnēs un tehnoloģijās; medicīnā un veselības zinātnēs; humanitārajās un mākslas zinātnēs; lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs.

11 ATV 11.klases audzēkņi kļuva par Latgales reģiona skolēnu ZPD  konferences laureātiem:

 • I pakāpe – Emīls Šmits “Pirolīzes iekārtas izgatavošana un produkta iegūšana no zema blīvuma polietilēna” (skolotāja Zane Ozoliņa);
 • I pakāpe – Žanete Piļka “Ideālas lojalitātes kartes koncepcijas izstrāde”           (skolotāja Maruta Krustāne);
 • I pakāpe – Līga Lāce “Izlaušanās spēle kā mācību metode jaunās vielas apguvē ekonomikas stundā” (skolotāja Maruta Krustāne);
 • I pakāpe – Viktorija Urbanoviča “Latvijas iedzīvotāju tūrisma paradumu maiņa ārkārtējās situācijas ietekmē” (skolotāja Elita Opincāne);
 • I pakāpe – Nikola Elizabete Mietule “Izglītojošas tīmekļa vietnes un testa izstrāde jauniešu piesaistīšanai profesijām informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā” (skolotāja Sandra Trošina);
 • II pakāpe – Daniēls Zeps “Jauniešu apmācīšanas sistēmas izstrāde programmēšanas valodas apguvei ar spēļošanas elementiem” (S. Trošina);
 • II pakāpe – Armands Reidzāns “Jauna vietējā produkta biznesa modeļa kanvas izstrāde” (M. Krustāne);
 • II pakāpe – Keita Emīlija Orlovska “Izlaušanās spēle kā kompetenču izglītības metode latviešu valodas apguvē” (M. Krustāne);
 • II pakāpe – Sergejs Šukšins “Pašbūvēts mazjaudas telegrāfa īsviļņu diapazona radioraidītājs” (skolotājs Guntis Koļčs);
 • III pakāpe – Gļebs Surikovs “Mobilas lietotnes izstrāde polinozes novērošanai” (S. Trošina);
 • III pakāpe – Sanvita Zute “Pandēmijas Covid-19 ietekme uz jauniešu psihoemocionālo stāvokli” (skolotāja Rasma Tretjakova).

Latgales reģiona skolēnu ZPD konferencē I un II pakāpes ieguvušie ATV audzēkņi piedalījās Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē, kurā 551 skolēns no visas Latvijas tiešsaistē prezentēja 471 zinātniskās pētniecības darbu. ATV audzēkņiem augsti rezultāti arī valsts līmeņa ZPD konferencē:

 • II pakāpe – Daniēlam Zepam par pētījumu “Jauniešu apmācīšanas sistēmas izstrāde programmēšanas valodas apguvei ar spēļošanas elementiem”,
 • II pakāpe – Emīlam Šmitam par pētījumu “Pirolīzes izgatavošana un produkta iegūšana no zema blīvuma polietilēna”,
 • II pakāpe – Armandam Reidzānam par pētījumu “Jauna vietējā produkta biznesa modeļa kanvas izstrāde”;
 • II pakāpe – Keitai Emīlijai Orlovskai par pētījumu “Izlaušanās spēle kā kompetenču izglītības metode latviešu valodas apguvē”;
 • III pakāpe – Viktorijai Urbanovičai par pētījumu “Latvijas iedzīvotāju tūrisma paradumu maiņa ārkārtējās situācijas ietekmē”;
 • E. Šmitam piešķirta Rīgas Tehniskās universitātes specbalva, A. Reidzānam – Latvijas Universitātes specbalva un V. Urbanovičai – Latvijas Universitātes un Ekonomikas ministrijas specbalva.

Lepojamies ar ATV audzēkņu augstajiem sasniegumiem! Paldies skolotājiem par sniegto atbalstu pētījumu tapšanas laikā!

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.