2020. gada nogalē Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 10.a klases audzēknis Maksims Šestakovs piedalījās Latvijas Skolu šaha olimpiādē, kas tika organizēta tiešsaistē šaha platformā www.lichess.org, un uzvarēja vidusskolas vecuma grupā.

Maksims ir rēzeknietis. Mācīties Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā nolēmis, jo, kā pats saka, tā esot viņu piesaistījusi ar interesantu pieeju mācībām. “Lielākā daļa manu klasesbiedru izvēlējās šo skolu, un arī es nolēmu tajā mācīties,” viņš stāsta.

Jaunietis šahu spēlē kopš 6. klases un atzīst, ka šahs palīdz apgūt eksaktos mācību priekšmetus. “Mācībās, tāpat kā šahā, ir jāapgūst jaunas lietas, jāspēj rast dažādus nestandarta risinājumus,” saka Maksims. “Šahs mani piesaista ar savu daudzveidību un sarežģītību. Katra spēle atšķiras no citas; spēles sākumā vēl nevar zināt, kā tā beigsies, un tikai spēlējot var noskaidrot tās  iznākumu.”

Maksims ir veiksmīgi piedalījies dažādās šaha sacensībās – pilsētas, reģionālajos un starptautiskajos turnīros. “Vislielākie panākumi bija 2018. gada 1. decembrī Rēzeknes novada atklātajā čempionātā, kur ieguvu 1. vietu. Rēzeknes ikmēneša Tempo-turnīrā šahā 2018. gadā ieguvu 3. vietu jauniešu kopvērtējumā (<18 gadi), 2018. gadā piedalījos Latvijas Skolu šaha olimpiādes finālā, kas 15. maijā notika Rīgā; Balvu novada atklātajā šaha turnīrā 2020. gadā ieguvu 3. vietu starp jauniešiem U16 vecuma grupā; 2020. gada  9. oktobrī 7.Latgales jauno šaha amatieru čempionātā – 2. vietu, bet vislielākais mans sasniegums bija 2019. gadā, kad pabeidzu Sporta skolas šaha nodaļu,” stāsta jaunietis.

Uz jautājumu – kā labāk patīk spēlēt šahu – kad pretinieks ir redzams klātienē vai tomēr tad, ja spēle notiek tiešsaistē, Maksims atbild: “Man patīk spēlēt šahu klātienē, kad redzu pretinieku. Klātienē varu redzēt viņa emocijas, prieku vai bailes. Tiešsaistē diemžēl nevaru redzēt pretinieku, nevaru uzminēt viņa rīcības plānu.”

Runājot par nākotnes plāniem, kas saistīti ar šaha pasauli, talantīgais jaunietis teic, ka vēlētos uzlabot savu šaha spēli, turpināt piedalīties turnīros, kā arī izpildīt 1. sporta klasi šahā, jo šobrīd viņam ir 2. sporta klase.

Lai, mērķtiecīgi virzoties uz priekšu, izdodas īstenot visas ieceres!

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Foto no M. Šestakova personīgā arhīva