XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” radošā darba grupa uzsākusi darbu pie vienota lielkoncerta fināla video klipa “Svinēt sauli” izveides, kurā tiks ietveri visi skolu jaunatnes deju kolektīvi, kuri turpina gatavoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, tostarp arī mūsu skolas deju kolektīvs.

Video klips tiek veidots, atspoguļojot šī laika realitāti – attālināto mācību procesu, nodarbības ZOOM platformā, dejošanu vienatnē, ar distanci, tajā pašā laikā uzsverot, ka Dziesmu un Deju svētku tradīcija, mīlestība pret deju un gatavība pat šajos laikos dejot, radīt un būt kopā ir stiprāka par visu.

Video klipā plānots parādīt darbu gan attālinātajā mēģinājumu procesā (treniņtērpos), gan dejotājus tautas tērpos, izdejojot “Svinēt sauli” atbilstoši filmēšanas laikā valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem.

Mēs dejojām Gunas Trukšānes veidoto horeogrāfiju, kas bija apgūstama attālinātajā mācību procesā un dejojama individuāli un distancēti.

25.maijā tika filmēts mūsu deju kolektīva video, kas vēlāk tiks savienots ar citiem, lai atkal varētu visi būt kopā.

Paldies par dejotprieku, smaidiem, enerģiju un piedalīšanos Laimai Adijānei, Nikolai-Elizabetei Mietulei, Ievai Ciukorei, Ditai Katajai-Paeglei, Kristapam Kokorevičam, Mārtiņam Bondaram, Ivo Mičulim, Haraldam Ruciņam, Dāvim Keišam un Jānim Platacim.

Rasma Akermane,
ATV deju kolektīva vadītāja