26. februārī „Eiropas klubiņa” dalībnieki –  Valērija Orlova, Marianna Linuža, Jekaterina Jurjeva, Alberts Mārtiņš Grins, Darja Grigorjeva, Kristaps Kokorevičš, Nikola Elizabete Mietule, Laima Adijāne, Ieva Ciukore, Jānis Platacis, Katrīna Skutele, Terēze Maksimova un Keita Emīlija Orlovska- piedalījās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas ietvaros rīkotajā diskusijā ar Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu par prezidenta lomu parlamentārajā demokrātijā.

Egils Levits sarunā atklāja, kāda ir prezidenta loma Latvijas un Eiropas politiskajās sistēmās, par valstsgribu un tās veidošanu, mūsu valsts demokrātijas sasniegumiem un veicamajiem darbiem.  Skolēni tika iepazīstināti ar prezidenta un valsts darbību pandēmijas laikā. Lai uzlabotu demokrātijas sistēmu Latvijā, prezidents īpaši mudināja gan jauniešus, gan pārējos līdzdarboties kā pilsoņiem, piedalīties vēlēšanās, patstāvīgi iesaistīties nevalstiskās organizācijās, biedrībās un partijās. Pasākuma laikā arī tika sniegtas atbildes uz skolēnu sagatavotajiem jautājumiem, kādu prezidents redz Latviju pēc 10 gadiem, kā iedvesmot jauniešus karantīnas laikā, vai skolēniem pēc skolas būtu jābrauc mācīties uz ārzemēm, kā rodas jaunvārdi, piemēram, likteņkopība, valstgriba. Nobeigumā īsu kopsavilkumu par šīs dienas tēmu sniedza sarunas eksperte Žaneta Ozoliņa.

Jaunieši atzinīgi novērtēja semināru.

Kristaps Kokorevičs: „Saruna deva ieskatu par prezidenta darba ikdienu un pienākumiem. Ļoti patika viņa doma par to, ka krīzes situācijās būtu labi, ja prezidentam būtu lielākas iespējas, kas nozīmētu arī Saeimas un Ministru kabineta atlaišanu un 2 nedēļās sasaukšanu atpakaļ.”

Ieva Ciukore: „Sarunā uzzināju, kādi pienākumi vēl ir prezidenta ikdienā. Prezidents izcili norādīja, kādi galvenie sasniegumi panākti Latvijas vārdā pasaules organizācijās, īpaši par dezinformāciju, ka šī iniciatīva nāk no Latvijas valsts.  Patika prezidenta ieskice par Latviju pēc 10 gadiem, kuru viņš redz kā tehnoloģisku un attīstītu valsti pasaulē.”

Nikola Elizabete Mietule: „Man ļoti patika šī diskusija ar valsts prezidentu,bija interesanti uzzināt viņa viedokli un skatījumu par lietām, jo šis cilvēks reprezentē mūsu valsti un mūsu tautas intereses. Tika doti ieteikumi par medijpratību un kritisko domāšnu saistībā ar jaunākajām ziņām politikā!”

Valērija Orlova: „Man ļoti patika tikšanās ar prezidentu un domāju, ka šī ir ļoti laba iespēja vēl labāk iepazīt Latviju. Visvairāk mani interesēja konstitūcijas jautājums, uz kuru prezidents Egils Levits sniedza labu atbildi: “Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka brīvību un cieņu, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un respektē nacionālās minoritātes”.

Laima Adijāne: „Man ir prieks, ka prezidentam ir liela vēlme darboties ar jauniešiem, gūt no viņiem pieredzi. Es vairāk iepazinu Latviju no prezidenta skatījuma un viedokļiem.”

Darja Grigorjeva: „Man iepatikās, ka prezidents atbildēja uz mūsu jautājumiem – lakoniski un pēc būtības. Arī es uzdevu viņam jautājumu par uzņēmumiem un saņēmu konkrētu atbildi. Tāpat bija interesanti uzzināt, kā prezidents redz mūsu valsti pēc 10 gadiem.”

Jekaterina Jurjeva: „Bija interesanti uzzināt, kā prezidents redz mūsu valsti pēc 10 gadiem un  nākotnes prognozes, kā arī par mācībām ārzemēs. ”

Alberts Mārtiņš Grins: „Man ļoti patika šodienas tikšanās ar prezidentu! Patiesi jauks cilvēks. Uzzināju, kā prezidents skatās uz pašreizējo situāciju un uz nākotni! ”

Marianna Linuža: „Man patika tikšanās ar prezidentu! Sapratu prezidenta skatu par parlamentāro demokrātiju un par mūsu valsts nākotni.”

Terēze Maksimova: „Bija prieks piedalīties šāda veida tikšanās ar prezidentu. Uzzināju daudz vairāk par mūsu prezidenta attieksmi/viedokli pret šobrīd valstī notiekošo situāciju,kā arī Latvijas nākotni. Sapratu,ka prezidents ir ļoti atklāts un atvērts arī diskusijai ar jauniešiem.”

Keita Emīlija Orlovska,
“Eiropas klubiņa” dalībniece