Š.g. 12.oktobrī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 10 skolēni un 2 skolotāji kopā ar Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas skolēniem un skolotājiem pārstāvēja Latvijas valsti Eiropas Parlamentā Strasbūrā.

Šis brauciens tika nopelnīts neatlaidīga darba rezultātā. Jāatzīmē, ka šāda iespēja tika dota tikai 4 skolām no Latvijas, kas bija piedalījušās Eiropas Parlamenta Vēstniecības skolu projektā.

Skolēni visas dienas garumā strādāja grupās, kur tika apspriesti jautājumi par šādām tēmām: vide un atjaunojamie energoresursi, drošība un cilvēktiesības, attīstības palīdzība, Eiropas nākotne, migrācija un integrācija, kā arī jauniešu bezdarbs. Plenārsēdē piedalījās ap 500 skolēniem no visām ES dalībvalstīm. Notika interesantas diskusijas, tika uzdoti jautājumi Eiropas Parlamenta viceprezidentam Dimitrim Papadimoulim, kā arī jaunieši prezentēja savas skolas. Mūsu skolu, pilsētu un valsti veiksmīgi pārstāvēja 12. klases skolniece Paula Aleksandra Pūre. Dienas otrajā daļā tika organizēta spēle “Eurogame”, un mūsu skolas 12. klases skolniece Marija Mihailova tika finālspēlē.

Jāatzīmē, ka darba valoda bija angļu, un skolēniem tā nesagādāja problēmas savstarpējā komunikācijā ar citu valstu pārstāvjiem. Tā bija jauka un noderīga pieredze.

Marija Mihailova,
ATV 12.kl.skolniece