2017. gada 26.maijā, izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis un Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele pirmajā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” izlaidumā pasniedza “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” goda zīmes programmu absolvējušajām 23 skolām no dažādām Latvijas pilsētām. Arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola aktīvi iesaistījās EP Vēstniecības skolu programmā un ieguva godpilno Eiropas Parlamenta Vēstniecības skolas titulu.

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” ir ES mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem Eiropas Parlamenta Informācijas birojs (EPIB) Latvijā sāka šajā mācību gadā. Programmas pirmajā 2016./2017. mācību gada ciklā iesaistījušies vairāk nekā 50 skolotāji no dažādām Latvijas skolām.

Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem un sniedz tik ļoti nepieciešamo metodisko atbalstu skolotājiem, integrētas ES tematikas iekļaušanai formālajā un neformālajā mācību procesā, atspoguļojot mūsu mijiedarbību ar Eiropu – kultūrā, vēsturē, literatūrā, mākslā, mūzikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodās u.c.

Izlaidumā piedalījās ap 100 skolotāju un skolēnu – jaunie Eiropas Parlamenta vēstnieki. Starp programmas absolventiem ir skolas no Rīgas, Rēzeknes, Bauskas, Aizkraukles, Dobeles, Jelgavas, Cēsīm, Alūksnes, Preiļiem, Jūrmalas, Ventspils u.c. Aktīvākie skolotāji un skolēni brauks uz Eiropas Parlamentu Briselē un Strasbūrā.

Mūsu skolas 10 skolēni un 1 skolotājs neatlaidīga darba rezultātā ir guvuši iespēju 2017. gada oktobrī doties uz Strasbūru, kur tiks apmeklēts Eiropas Parlaments. Jāatzīmē, ka ATV ir viena no četrām skolām, kas ir izcīnījusi šādu iespēju.

Maruta Krustāne,
atb. skolotāja par audzināšanas un ārpusstundu darba jomu,
EP Vēstniecības skolu programmas koordinatore ATV