2. septembrī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā (ATV) notika Zinību dienas pasākums, kas iezīmēja jaunā mācību gada sākumu, pulcējot zinātkāros skolēnus un viņu pedagogus.

Saulainā rudens diena, kā arī ATV direktora Aivara Vilkastes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektores, profesores Ivetas Mietules izteiktie sirsnīgie apsveikuma vārdi, uzsākot jauno mācību gadu, sniedza pozitīvu iedvesmas lādiņu ikvienam Zinību dienas pasākuma dalībniekam. Apsveikumi jaunajā mācību gadā mijās ar dziesmotiem sveicieniem pašu skolēnu izpildījumā, netrūka arī ziedu, kas veltīti saviem skolotājiem.

Zinību diena allaž ir īpašs notikums, – jo īpaši tiem skolēniem, kuriem tas iezīmē svarīga dzīves posma sākšanos. 10. klases audzēkņiem tas ir jaunu izaicinājumu laiks (šogad ATV 10. klasē mācības uzsākuši 32 skolēni), savukārt 12. klases skolēniem – svarīgs laiks, lai izvērtētu savas iespējas un prioritātes un tiektos pretī nākotnes sapņiem.

Šogad ATV ir iesācies jau piektais mācību gads. Pats svarīgākais ikdienā ir atcerēties, ka ATV – skolotāji un skolēni – ir lieliska komanda, kas kopīgi spēj piepildīt izvirzītos mērķus. Lai 2019./ 2020. mācību gads ir veiksmīgs, radošs, lieliskiem notikumiem un panākumiem piepildīts gan mācību, gan ārpusskolas dzīvē!

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Aleksandra Lebeda foto