Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola ir iesaistījusies Latvijas Dabas fonda projekta “Dabas un klimata skola jauniešiem” aktivitātēs. Projekta ilgtermiņa mērķis ir iesaistīt bioloģiski daudzveidīgas dabas saglabāšanā nozīmīgu Latvijas sabiedrības daļu – jauniešus, palīdzot tiem saprast, kāda ir saikne starp bioloģisko daudzveidību un klimata pārmaiņām un rast vienkāršus un praktiskus risinājumus bioloģiski daudzveidīgas dabas saglabāšanā klimata pārmaiņu kontekstā.

Mūsu skolas 10. klašu skolēni visa mācību gada garumā piedalās tiešsaistes nodarbībās, kurās tiek  piedāvātas video lekcijas par tēmām:

  • “Dabas daudzveidība un klimata pārmaiņas”
  • “Klimata pārmaiņas un sociālās problēmas/migrācija”
  • “Dabas daudzveidība, klimats un politika: Kā es varu iesaistīties politikas procesos?”
  • “Lauksaimniecība, bioloģiskā daudzveidība un klimats”
  • “Daudzveidīgi meži un klimats”
  • “Vide, klimats un vecāki”

Skolotāji katrai tēmai saņem izglītojošos materiālus jeb ceļvedi skolotājam, kurš veidots, balstoties mācību satura mācību priekšmetu programmu paraugos publicētajos tematos, lai tos būtu iespējams integrēt skolu darbā un dažādās mācību stundās varētu organizēt “Dabas sarunas”. “Dabas un klimata skola jauniešiem” saturu veido Latvijas Dabas fonda eksperti sadarbībā ar izglītības speciālistiem un klimata jomas ekspertiem, un tas īpaši noder vidusskolas kursu Ģeogrāfija I, Bioloģija I, Vēsture un sociālās zinības I un Sociālās zinības un vēsture skolotājiem. Projekta aktivitātes jauniešiem  noslēgsies ar tiešsaistes prāta spēli par klimata pārmaiņu problemātiku un iespējamajiem risinājumiem.

Lai iegūtu atgriezenisko saiti, uzdevu jauniešiem jautājumu par to, kā viņi vērtē projekta aktivitātes. Valērija S. pauž domu, ka projekts atklāj un palīdz jauniešiem iedomāties par ekoloģijas, politikas, lauksaimniecības u.c. problēmām, kuras radušās klimata pārmaiņu dēļ. Viņa saka: “Mēs esam atbildīgi par savu nākotni, un šis projekts palīdzēs mums padarīt nākotni tikai labāku.”

”Projekta “Dabas un klimata skola jauniešiem” nodarbības ļauj mums gan iedziļināties problēmās, gan rast risinājumus, kā tās atrisināt, kā cīnīties ar klimata pārmaiņām. Jo jāsaprot, ka ikdienas mazajām darbībām ir jēga, un katra cilvēka rīcība ietekmē ne tikai savu valsti, bet arī pasauli kopumā. Katrā nodarbībā es uzzinu kaut ko jaunu, piemēram- kā tieši es varu palīdzēt dabai, lai nākotnē mūs neskartu dabas katastrofas vai citas nelaimes”, atzīst Gunita.  Savukārt Kristīne piebilst, ka nodarbības ir izzinošas un pamācošas. Albertam Mārtiņam G. patīk tas, ka “šīs nodarbības ne tikai mūs izglīto par pašreizējo vides stāvokli, bet arī iepazīstina ar vietām, par kurām nezinājām pirms tam. Piemēram, izrādās, ka lielai daļai pašlaik mājās ir maza daļiņa Kostarikas – banāns.”

Valeriana G. saka: “Vēlos izteikt pateicību cilvēkiem, kuri realizē projektu “Dabas un klimata skola jauniešiem”. Es ļoti priecājos, ka skola dod šādu iespēju piedalīties projekta nodarbībās, kur tiek pārrunātas problēmas, kas šobrīd ir ļoti aktuālas un jauniešiem ir arī iespēja uzdot jautājumus, kas viņus uztrauc. Paldies visiem par šo iespēju!”

Sagatavoja Elita Opincāne, ATV ģeogrāfijas skolotāja

Projekts “Dabas un klimata skola jauniešiem” tiek īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda un DEAR programmas finansētā projekta “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” atbalstu un Kultūras ministrijas līdzfinansējumu.