Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas pētnieki sadarbībā ar Latvijas Universitātes kolēģiem realizē Valsts Pētījumu programmas projektu “Jauni risinājumi demogrāfijas un migrācijas procesu izpēte latviskas un eiropeiskas zināšanu sabiedrības attīstībai” Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-002. Tā ieviešanā ir iesaistīti arī ATV pārstāvji- skolotāja Maruta Krustāne un 11. B klases skolniece Lauma Danilāne.

Projekta ietvaros 2022. gada 3. novembrī tika organizēts seminārs “Jaunpienācēju iekļaušana izglītībā: problēmas un risinājumi”, kurā tā dalībniekiem bija iespēja uzzināt Austrālijas pieredzi par bēgļu izcelsmes skolēnu iekļaušanu skolā, kā arī piedalīties ideju laboratoriju darbā ar mērķi gūt pieredzi un izteikt ieteikumus jaunpienācēju integrēšanai izglītībā Latvijā.

ATV pārstāvji Lauma Danilāne un Maruta Krustāne diskusijās ar citu vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvjiem sniedza ieguldījumu projekta mērķa veiksmīgai sasniegšanai. Dalība seminārā deva iespēju iegūt jaunus kontaktus un informāciju, kas tiks izmantota Laumas Danilānes zinātniski pētnieciskajā darbā, kura mērķis ir izpētīt jaunpienācēju pusaudžu iekļaušanas iespējas Latvijas izglītības sistēmā.

Autore: Lauma Danilāne
Foto: Līga Danilāne