Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola aicina 9. klašu skolēnus uz Informācijas dienu, kas notiks tiešsaistē ZOOM 13. aprīlī plkst. 18.00.

Informācijas dienas laikā ikvienam interesentam būs iespēja iepazīties skolas izglītības programmām (“groziem”), iespējām piedalīties projektos, zinātniskajā pētniecībā, iespējām attīstīt savus talantus un intereses, kā arī piedalīties dažādās ārpusstundu aktivitātēs. Būs iespēja iepazīt skolēnu ikdienu, satikties ar skolas vadību un skolotājiem, skolēnu parlamenta pārstāvjiem. Informēsim par uzņemšanas noteikumiem ATV 10.klasē 2022./2023.m.g., kā arī labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem.

Pieteikšanās Informācijas dienai notiek šeit: https://forms.gle/Pk1wwmpMjCCfNSHP8

Aicinām šo informāciju nodot tālāk ikvienam interesantam, kurš 2022./2023. mācību gadā vēlas kļūt par 10. klases skolēnu Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā – skolā, kur augt!