Š.g. 9.martā ATV 10.klases skolnieces Viktorija Maksimova un Viktorija Ratkeviča kopā ar skolotāju Marutu Krustāni piedalījās Eiropas Parlamenta Vēstniecības skolu seminārā „Ilgtspējai!”

Seminārā tikās  Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas, kas pērn maijā svinīgā ceremonijā saņēma EP Vēstnieku skolu diplomus un programmu īsteno kopš 2016./2017.mācību gada. Tika spriests, ka daudz ir izdarīts, lai skolēni zinātu par ES, par līdzdalību un tās nozīmi katra tagadnes un nākotnes veidošanā.

Kopā secinājām, ka ES vēsture, attīstība un simboli ir svarīgi skolotājiem, bet skolēni grib zināt, kā ES var viņiem noderēt tagad un nākotnē.  Iedvesmas dzirkstis varēja gūt tiekoties ar filozofi un režisori Kristu Burāni, improvizācijas meistaru Krišjāni Berķi un mākslinieku Kasher.

Interesanti bija diskutēt ar EP deputātu Krišjāni Kariņu. Guvām atbildi uz savu vēstuli, kas tika sūtīta deputātam mūsu atklātās stundas „ Pavadoņi apkārt Zemei!” laikā. Jaatzīmē, ka Kariņa kungs solīja EP sākt sarunu par kosmosa piesārņojuma jautājumiem. Taču galvenā atziņa, ko deputāts novēlēja visiem klātesošajiem: “Mūsu pamats ir kopīgas vērtības, ticība demokrātijai un tiesiskumam. Jaunība un enerģija jāizmanto, lai paustu savu viedokli!”

Būtiski, ka seminārā tika novērtēti jauniešu veidotie „ Pilsoniskuma portfolio”, un mūsu skola atkal ir ieguvusi tiesības doties uz Strasbūru. Tā šogad 1. un 2. jūnijā 6 skolēni un viens skolotājs apmeklēs Eiropas Parlamentu Strasbūrā un piedalīsies Eiropas Jauniešu forumā!

Tāpat tika spriests par darbību 2018./2019.m.g. un izlozētas atklāto stundu tēmas. Tā ATV nākošgad domās par jautājumu „Eiro optimisms. Eiro skepticisms.”

Maruta Krustāne,
EP Vēstniecības skolu progr.koordinatore ATV