Š.g.13. un 14.martā SIA ALAAS sadarbībā ar Dabas Aizsardzības pārvaldi organizēja divu dienu vides apmācību semināru jauniešiem ,,Uzzini un rīkojies!’’, kurā piedalījās 10.A klases skolnieces Viktorija Maksimova, Agnija Logina, Ermīne Krustāne un 10.B klases skolniece Liene Strankale.

Jaunieši semināra laikā apguva šādas tēmas:

  1. Atkritumi, to iedalījums. Atkritumu šķirošana, šķirošanas nozīme un ieguvumi. Pārstrādei izmantojamie atkritumi – papīrs, plastmasa, stikls. Atkritumu otrā dzīve. Atkritumi kā resurss.
  2. Baterijas un elektropreces.
  3. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un sugas – ko un kāpēc sargājam.
  4. Ekosistēmas un ekosistēmu sniegtie pakalpojumi.
  5. Praktiskā daļa – izzinošas spēles bērnu un vienaudžu izglītošanai vides izglītībā.

Pēc apmācībām jaunieši ieguva sertifikātus, kas apliecina, ka viņi kā  multiplikatori varēs tālāk izglītot vienaudžus savā izglītības  iestādē, organizēt apmācības par atkritumu šķirošanu un kā brīvprātīgie palīgi piepalīdzēt vides pasākumos.

Ermīne Krustāne,
10.A kl.skolniece