Š.g. 24. un 25. novembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika „ Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas” un Latvijas Universitātes organizētais un Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētais seminārs „ Esi par ilgtspējīgu valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku”, kurā piedalījās ATV skolnieki: Viktorija Maksimova (10.A), Ermīne Krustāne (10.A), Viktorija Ratkeviča (10.B) un Maksis Antonovs (10.A).

Projekta ilgtermiņa mērķis: nodrošināt pēc iespējas plašāku jauniešu iesaisti vides problēmu izpratnē, veicināt dažāda vecuma un izglītības līmeņa jaunatnes atbildību par vides stāvokli valstī un aktīvu darbību, nodrošinot ilgtspējīgu valsts attīstību, kas pamatojas uz aprites ekonomiku un izpratni par vides jautājumiem.

Jaunieši noklausījās šādas tēmas:

  • Līdzsvarota attīstība, tās jēdziens un pamatprasības;
  • Atjaunojamie energoresursi;
  • Ekodizains un aprites ekonomika;
  • Atkritumu dzīves cikls un tā loma aprites ekonomikas nodrošināšanā.

Katrs semināra dalībnieks saņēma sertifikātu, kā arī grāmatu „ Ilgtspējīga attīstība un tās vides prasību nodrošinājums”.

Ermīne Krustāne,
ATV SP ārlietu ministre, semināra dalībniece