Šī gada 25. februārī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas “Eiropas klubiņa” dalībniece Laima Adijāne un Nikola Elizabete Mietule piedalījās tiešsaistes seminārā par jauniešu ietekmi un nozīmību vēlēšanās. Pateicoties brīnišķīgām prezentācijām, stāstījumiem un pieredzēm no dažādām organizācijām, pašvaldībām un EP Vēstnieku skolu pārstāvjiem, tika apskatītas trīs galvenās tēmas.

  • Jaunietis – vēlētājs “Jauniešu dalība dažāda līmeņa vēlēšanās”
  • Jaunietis = vēlētājs “Vēlētāju motivācija”
  • Iespējas nacionālā un pašvaldību līmenī “Kā sasniegt jaunieti?”

RSU lektores Elīnas Vrobļevskas vadībā tika pārrunāts par jauniešu saskaršanos ar daudziem demotivējošiem faktoriem, kā, piemēram, zināšanu trūkums, kuru pilnveidot, piedaloties savas pilsētas organizācijās vai institūcijās, apgūstot politisko stratēģiju un brīvprātīgo darbu. Ir veidojies stereotips par to, ka vēlēt ir katra pilngadīga cilvēka pienākums, bet tā ir savu tiesību īstenošana, kam ir nepieciešams neliels iedrošinājums.

Jau tagad tiek rasti risinājumi (piekļuves punkti), veidojot un publicējot informāciju pusaudžu apmeklētajos sociālajos medijos (sadarbojoties ar populāriem influenceriem), plānots realizēt neformālo vidi u.c. Latvijas EP darba komanda ir izveidojusi mazu, informējošu animāciju un apsveikumu katram jaunietim, kas balso pirmo reizi. Taču izvēle ir pašu jauniešu rokās.

Paldies EP par apziņas veidošanu, ka katra balss ir svarīga, ka ir vajadzība vēlēt un no tā var mainīties visas Eiropas nākotne.

Laima Adijāne
“Eiropas klubiņa”  dalībniece