Š.g. 18. septembrī ATV skolēni iejutās vēlētāju lomā un piedalījās Skolēnu Parlementa prezidenta vēlēšanās! Tās sakrīt arī ar EPVS programmas nākamo trīs gadu ciklu „Parlamentārā demokrātija”!

Šogad par Skolēnu Parlamenta prezidentu vēlējās kļūt divi skolēni – 12.A klases skolnieks Kristaps Kokorevičs un 11.A klases skolnieks Emīls Šmits. Abi jaunieši visus skolēnus un skolotājus ar savām programmām un plāniem iepazīstināja 17. septembrī, atbildēja uz  jauniešu uzdotajiem  jautājumiem par skolas dzīves uzlabošanu, bet jau nākamaja dienā visi pauda savu izvēli.

Vēlēšanās piedalījās 97 cilvēki. Derīgi bija 96 biļeteni. Sīvā konkurencē ar 6 balsu pārsvaru uzvarēja Kristaps Kokorevičs, iegūstot 51 balsi jeb 53%, savukārt par Emīlu Šmitu balsoja 45 vēlētāji jeb 47%.

Apsveicam jauno prezidentu, kā arī aicinām abus jauniešu aktīvi sadarboties un veiksmīgi pilnveidot skolas jauniešu dzīvi!

Maruta Krustāne
ATV izglītības metodķe audzināšanas darbā