29. maijā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā (ATV) notika pasākums „Mūsu zvaigžņu stunda”, kas jau kļuvis par skaistu tradīciju un pulcē gan skolotājus, gan čaklākos, erudītākos un radošākos skolēnus un viņu vecākus.

Pasākumā allaž tiek teikts paldies tiem skolēniem, kuri mācību gada laikā ir popularizējuši ATV, piedaloties dažādos konkursos un olimpiādēs un gūstot godalgotas vietas. Jāteic, ka arī šogad ATV skolēni ir guvuši labus rezultātus un daudzpusīgi sevi pierādījuši daudzās jomās. Šogad pasākumā piedalījās 52 skolēni, kuri saņēma diplomus un balvas par: augstiem sasniegumiem 2. (novada) posma olimpiādēs, ģeogrāfijas valsts olimpiādē; par augstiem sasniegumiem zinātniskās pētniecības jomā; videokonkursos „Konkurencē labāk vairāk” (skolēni ieguva visas godalgotās vietas), „LVM Bioekonomikas skola” (Jānis Platacis ieguva 3. vietu un 500 eiro stipendiju) un „Eiropa man ir…” (skolas komanda ieguva braucienu uz Briseli); konkursos „Vēstures skolotājs”, „Erudīts 2019”, „Taiseits Latgolā” un „Balsis”; eseju konkursā „4.maijs. Ko man nozīmē neatkarība” (Viktorija Maksimova ieguva 1. vietu valstī un braucienu uz Briseli); par iesaistīšanos skolas tautas deju kolektīva darbībā un gūtajiem panākumiem skatēs; par aktīvu iesaistīšanos STEM kluba darbā; par skolas vārda popularizēšanu; par panākumiem sporta sacensībās; par teicamu darbu, centību un cieņpilnu attieksmi.

Paldies tika teikts arī talantīgo skolēnu vecākiem, kuri ir ļoti svarīgs atbalsts un paraugs jauniešu dzīvēs. Vecāki saņēma pateicības par atsaucību un ieguldīto darbu sava bērna un skolas izaugsmē.

Īpašās nominācijas šogad saņēma:

  • * „Gada teicamnieks” – 12. klases skolniece Jūlija Tumanovska;
  • * „Gada STEM aktīvists” – 10.a klases skolnieks Dāvis Keišs;
  • * „Gada olimpietis” – 10.b klases skolnieks Jānis Platacis;
  • * „Gada aktīvists” – 11.a klases skolniece Viktorija Maksimova;
  • * „Gada zinātniski pētnieciskā darba autors” – 11.b klases skolniece Irina Adeļeviča.

Īpašās nominācijas pasniedza īpaši cilvēki: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studiju un zinātņu prorektore Angelika Juško-Štekele, RTA finanšu analītiķe Olga Trančenoka, Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra un ATV direktors Aivars Vilkaste.

Arī skolotāji tika sveikti, sakot viņiem paldies par ieguldīto darbu, – par prasmi mācīt, iedvesmot un rosināt ikvienu skolēnu izaugsmei. Balvas skolotājiem pasniedza skolēni un viņu vecāki.

„Paldies skolotājiem, vecākiem un skolēniem par sirdsdegsmi, uzdrīkstēšanos un pārliecību, ka tikai rūpīgs un neatlaidīgs darbs rosinošā vidē ved uz mērķi!”

— saka Nellija Vilkaste, atbildīgā skolotāja par mācību un metodisko darbu.

Kā uzsver RTA studiju un zinātņu prorektore A. Juško-Štekele, tad šis pasākums ir skaists mācību gada noslēgums. „Mani pārsteidza un iepriecināja, ka apbalvoto skolēnu vidū ir lielākā daļa, ja ne visi, ATV audzēkņu. Pozitīvi ir tas, ka ir vairākas nominācijas, un tas liecina, ka skolēni ir ļoti aktīvi, viņi piedalās gan olimpiādēs, gan zinātniski pētniecisko darbu konkursos, gan raksta radošos darbus. Ar sajūsmu klausījāmies Viktorijas Maksimovas uzrakstīto eseju, kas uzvarēja konkursā „4. maijs. Ko man nozīmē neatkarība”. Viņa tik skaisti spēja izteikt to savu sajūtu, kā tas ir – dzīvot Latvijā un būt tās patriotam. Katru gadu ATV pasākumā „Mūsu zvaigžņu stunda” un arī citos skolas pasākumos mēs redzam, kā attīstās un pilnveidojas skolas kultūras dzīve. Ar savu enerģiju un aizrautību patīkami pārsteidza tautas deju kolektīvs, skaisti dziedāja vokālais ansamblis. Aug profesionālisms ne tikai mācībās, bet arī ārpusklases darbā,” saka A. Juško-Štekele.

2018./2019. mācību gads ir noslēdzies. 29. jūnijā ATV notiks 12. klases izlaidums, un tad jau skolas absolventi dosies lielajā dzīvē – pretī jauniem izaicinājumiem un uzvarām. Savukārt citiem ATV audzēkņiem vasara ir laiks, lai sasmeltos enerģiju jaunam mācību cēlienam un lai nākamajā mācību gadā kaldinātu mazas un lielākas uzvaras skolā un ārpus tās, pilnveidojot sevi un popularizējot arī savu skolu.

Jāatgādina, ka no 17. jūnija līdz 4. jūlijam (ieskaitot) notiek uzņemšana ATV 10. klasē. Uzņemšanas noteikumi pieejami: www.atv.rta.lv/uznemsana.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina

Dāvja Keiša foto