4. februārī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā (ATV) gaisā virmoja siltas, sirsnīgas emocijas un patiess atkalredzēšanās prieks – jau trešo gadu notika Pateicības dienas pasākums, kura laikā tika godināti ATV 10. klašu audzēkņu pedagogi, kuri jauniešus bija mācījuši pamatskolas posmā.

Pasākumu atklāja ATV direktors Aivars Vilkaste, uzrunājot klātesošos skolotājus un sakot viņiem paldies par to, ka atsaukušies savu bijušo audzēkņu aicinājumam ierasties. Direktors uzsvēra, ka katra skolēna dzīvē nozīmīgu lomu ieņem skolotāji, kuri spēj iedvesmot, iedrošināt, kuri palīdz jauniešiem spert nozīmīgu soli uz priekšu, lai tiktu sasniegti viņu iecerētie mērķi. Bet par skanīgu pasākuma ievadu, sarūpējot muzikālu sveicienu, bija parūpējies ATV meiteņu ansamblis.

Pateicības dienas pasākumā, kas ATV jau kļuvis par labu tradīciju, tieši šiem pedagogiem – erudītajiem, sirdsgudrajiem, radošajiem un skolēnu uzticību iemantojušajiem – pateicībā par prasmi mācīt, iedvesmot, rosināt ikvienu skolēnu izaugsmei tika pasniegti ATV Pateicības raksti, nelielas dāvanas no ATV un skolas dibinātāja – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas. Tomēr vissvarīgākais apbalvojums skolotājiem viennozīmīgi bija viņu bijušo audzēkņu dāvātie sirsnīgie paldies vārdi, ziedi un apskāvieni.

Pasākuma laikā 10.A klase (audzinātāja Sandra Trošina) un 10.B klase (audzinātāja Maruta Krustāne) gan saviem bijušajiem, gan arī esošajiem pedagogiem klātienē apliecināja, cik viņi ir daudzpusīgi, – jaunieši gan dziedāja (10.A klases skolēni dziedāja patriotisko „Mana dziesma”, bet 10.B klases skolēni – jestro dziesmu ar nosaukumu „Nepareizā dziesma”), gan arī iejutās aktieru lomā, izspēlējot nelielu skeču (10.A klases skolēni). Saviem bijušajiem pedagogiem viņi ļāva ielūkoties košajos skolas dzīves fotomirkļos, atklājot, cik aktīvi iesaistās dažādos pasākumos, kā arī palepojās ar augstajiem rezultātiem dažādos konkursos (klātesošie varēja vērot ATV 10. klašu skolēnu izveidotos video, kas pērn Konkurences padomes rīkotajā stop-motion video konkursā „Konkurencē labāk vairāk” bija ieguvuši 1., 2., 3. vietu valstī).

Šogad ATV 10. klasē mācās 46 skolēni, kuri Pateicības dienas pasākumā bija sapulcējuši Latgales skolotājus no 14 skolām, tādā veidā apliecinot, ka ATV izvēlas ne tikai talantīgi Rēzeknes pilsētas un novada jaunieši, bet arī skolēni no citām Latgales pilsētām un novadiem. Daudzi skolotāji šajā pasākumā piedalījās otro un pat trešo reizi, bet bija arī pedagogi, kuru audzēkņi pirmo reizi uzsākuši savas vidusskolas gaitas ATV. Pirmo reizi pasākumā viesojās Dekšāru pamatskolas skolotāja Anna Sondore, kuras trīs skolēni, kā viņa pati teica, „trīs spēkavīri”, uzsākuši mācības ATV. Saviem bijušajiem audzēkņiem viņa izteica vēlējumu ar Stīva Džobsa vārdiem: „Ja gribi aiziet ātri, ej viens, ja gribi aiziet tālu, ej kopā ar draugiem! Esmu priecīga, ka viņi kopā atnāca uz šo skolu un aizies ļoti, ļoti tālu!” Arī Balvu Valsts ģimnāzijas direktore, skolotāja Inese Paidere šajā ATV pasākumā piedalījās pirmo reizi. Viņa atzina, ka, lai arī tuvākajās dienās skolā gaidāma akreditācija, viņa tomēr ieradās uz pasākumu, kas, viņasprāt, ir brīnišķīga atkalsatikšanās ar savu bijušo audzēkni un iespēja uzzināt, kā viņam šobrīd veicas.

Pasākuma noslēgumā skolotāji un viņu bijušie audzēkņi ļāvās sarunām, noskaidrojot, kā 10.klases skolēnu dzīve rit ATV, kā arī atceroties pamatskolas laiku.

Inga Kaļva-Miņina
I. Kaļvas-Miņinas un Vinetas Pavlovas foto