Mācību gada noslēgumā no 23.maija līdz 28. maijam Erasmus+ projekta “Dawn of schools with education 4.0” ietvaros ATV organizēja virtuālās aktivitātes Slovēnijas, Somijas, Zviedrijas, Portugāles un Turcijas skolotājiem un skolēniem. Lai gan pēdējās 2 projekta mobilitātes nācās organizēt virtuāli, skolēni šo aktivitāšu laikā guva ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskas iemaņas robotikā, programmēšanā un modelēšanā.

1.dienā projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar droniem, to veidiem, izmantošanas iespējām, kā arī ar ES līmeņa regulējumiem un noteikumiem, kas saistīti ar dronu pilotēšanu. Tikšanās dienas otrajā daļā skolēni izstrādāja projektus par kādu konkrētu drona veidu un pēc tam prezentēja savus darbus pārējiem projekta dalībniekiem.

2.dienā ATV 11.a klases skolēns Daniēls Zeps demonstrēja projekta dalībniekiem, kā izveidot dronu trasi ar Tinkercad programmas palīdzību. Pēc demonstrējuma skolēni izstrādāja dronu virtuālo trasi ar Tinkercad programmas palīdzību un tad ierīkoja šo trasi savās skolās un veica dronu lidojumus, fiksējot laiku, distances garumu un šķēršļu daudzumu. Labākās trases un lidojuma autori bija Zviedrijas skolēni.

3.dienā robotikas pulciņa vadītājs Kārlis Pīgožnis demonstrēja profesionālo programmu, ar kuras palīdzību var konstruēt dronus, savukārt, ATV 12.a klases skolēns Aleksandrs Stirāns iepazīstināja projekta dalībniekus ar Sketchup programmas darbības pamatprincipiem. Pēc šiem demonstrējumiem skolēni grupās  konstruēja savus dronus virtuālajā vidē, izveidojot par tiem arī nelielus aprakstus.

4. projekta dienā skolēni izspēlēja visu projekta dalībvalstu izstrādātu kahoot spēli un sniedza atgriezenisko saiti par projekta nedēļu –  ieguvumiem un izaicinājumiem.

5.dienā projekta koordinatori no visām dalībvalstīm tikās, lai analizētu paveikto darbu un izvirzītu mērķus nākotnes sadarbībai.

Šis projekts bija lieliska iespēja ATV skolēniem papildināt un pilnveidot savas zināšanas un prasmes robotikā, programmēšanā un modelēšanā, kas ik dienas gūst arvien lielāku popularitāti mūsdienu izglītībā un sabiedrībā.

Vineta Pavlova
ATV starptautisko projektu koordinatore