27. septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika jau 11. zinātnes iepazīšanas svētki – Eiropas Zinātnieku nakts.

Eiropas Zinātnieku nakts ir tradicionāls RTA pasākums, kura laikā gan RTA pārstāvji, gan pieaicinātie dažādu jomu speciālisti ikvienu spēj ievest aizraujošā pasaulē – zinātnes, eksperimentu, pārsteigumu, jaunu atklājumu un izaicinājumu. Pasākums paver jaunus apvāršņus, nojauc robežas un ikvienā cilvēkā iededz spožu entuziasma liesmu – meklēt, darīt, pārbaudīt, noskaidrot utt. Šajā dienā RTA varēja satikt daudzas jo daudzas ģimenes, skolēnu grupas, kuras bija mērojušas tuvus un tālus ceļus, lai apmeklētu Eiropas Zinātnieku nakti RTA. Pavisam RTA viesojās 1150 dalībnieki no Latgales un pārnovadiem.

Arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) pārstāvji iesaistījās Eiropas Zinātnieku nakts pasākumā, organizējot dažādas aktivitātes. Nodarbību „Ķīmija caur spēli”, kas bija paredzēta 8. un 9. klašu skolēniem, organizēja ATV ķīmijas skolotājs Harijs Misjuns un ATV skolēni, savukārt nodarbību „Izzini pasauli caur spēli”, kas bija paredzēta 7. – 9. klašu skolēniem, organizēja ATV fizikas skolotāja Ilze Lukjanova kopā ar ATV skolēniem. Dr. paed. Aivars Kaupužs sadarbībā ar ATV skolēniem organizēja tradicionālo aktivitāti „Nakts orientēšanās”.

Eiropas Zinātnieku nakts pasākuma laikā notika akcijas „Mans skolotājs/-a” laureātu sveikšana. Pasākumā akadēmija katrai skolai un pedagogiem teica vislielāko paldies par ieguldīto laiku, darbu, radošumu (uzņemšanas periodā RTA vidusskolu absolventi aizpilda anketu, nosaucot to vidusskolas pedagogu, kurš skolas laikā atbalstījis, iedvesmojis, palīdzējis).

RTA rektore profesore Iveta Mietule sveica pedagogus, vēlot izturību, radošumu un spēku ikdienas darbā. „Mēs esam pateicīgi, ka saviem skolēniem esat snieguši zināšanas, prasmes un arī informāciju par studiju iespējām reģionā,” piebilda I. Mietule. Rektore pasniedza Pateicības rakstus un piemiņas veltes 41 skolai (tai skaitā arī ATV), no kurām uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju atnākuši studēt jaunieši pirmajā kursā.

Skolotāju dienas priekšvakarā studiju un zinātņu prorektore Angelika Juško-Štekele pasniedza Pateicības rakstus skolēnu nominētajiem skolotājiem, vēlot saglabāt optimismu un atcerēties par to, cik ārkārtīgi svarīgs ir pedagoga darbs. „Lielākais gandarījums šodien skolotāju vidū ir redzēt mūsu absolventus, kuri ieguvuši augstāko izglītību mūsu augstskolā, sekmīgi strādā dažādās skolās un praksē pielieto saņemtās zināšanas,” uzsvēra prorektore.

Pateicības raksti ir piešķirti šādiem Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolotājiem: Vinetai Pavlovai, Marutai Krustānei, Aivaram Vilkastem un Harijam Misjunam. ATV absolventu izteiktie paldies vārdi par skolotāju sniegto iedrošinājumu, atbalstu, pacietību, lieliskajām mācību stundām un sniegtajām zināšanām rotā Pateicības rakstus un ir vislabākā dāvana Skolotāju dienā.

Svinīgajam pasākumam muzikālas krāsas piešķīra bērnu rokgrupas „Žvūrgzdyni” koncerts. Jaunie mūziķi – Marta Paula Sejāne, Arta Višķere, Andžejs Rasims un Mareks Gusāns – pārsteidza ar atraktīvo sniegumu, radot svinīgi patriotisku svētku atmosfēru. Jāuzsver, ka svinīgajā skolotāju apbalvošanas pasākumā piedalījās arī RTA Rozes titula ieguvēja Jana Kozule un RTA Bruņinieka titula ieguvējs Ēriks Meteļskis, kurš ir ATV absolvents.

Eiropas Zinātnieku nakts Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā noslēdzās sadarbībā ar transformers.lv, un apmeklētājus priecēja iespaidīgs un košs robots. „Zinātne nākotnei” – šāds bija pasākuma nosaukums, un robots lika katram padomāt par to, kāda būs mūsu dzīve pēc 20 –50 gadiem. Ikvienam bija iespēja nofotografēties ar robotu, un šo iespēju garām nelaida ne lieli, ne mazi pasākuma apmeklētāji.

„Eiropas Zinātnieku nakts pasākums ir zīmīga akadēmijas vizītkarte. To apmeklē ne vien skolēni un skolotāji, bet arī ģimenes ar bērniem. Tas savukārt rada īpašu gaisotni, jo programma jāveido gana krāsaina, atbilstoši dažādu vecumposmu interesēm. RTA akadēmiskais personāls, zinātnieki un pētnieki lieliski tiek galā, spējot skaidrot sabiedrībai saprotamā veidā savus pētījumus, stāstot un rādot to rezultātus. Mēs patiesi varam lepoties ar spēcīgu zinātnes potenciālu reģionā un to, ka ik gadu Eiropas Zinātnieku nakts pasākumu apmeklē daudzi jo daudzi interesenti,” saka „Eiropas Zinātnieku nakts 2019” koordinatore Rēzeknē Lolita Kivleniece-Kuzņecova.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Māra Justa foto