Noslēdzies projekts “Debašu Līderu skola 2020/2021”, kurā piedalījās un ko veiksmīgi absolvēja arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) pārstāvji – audzēkņi Keita Emīlija Orlovska, Emīls Šmits, Dita Kataja-Paegle un skolotāja V.Pavlova.

Projekta “Debašu Līderu skola” ietvaros skolēni un skolotāji no visas Latvijas apgūst debašu prasmes – argumentāciju, publisko runu, kritisko un loģisko domāšanu un mediju pratību, gūst zināšanas par vides, politikas un ekonomikas aktualitātēm, kā arī uzlabo savas angļu valodas prasmes starptautiskā līmenī atzītu debašu lektoru un treneru vadībā, jo visas projekta aktivitātes notiek angļu valodā. Tāpat būtisks projekta ieguvums ir katrai dalībskolai pieejamais debašu mentoru – pieredzējušu debatētāju atbalsts, uzsākot debašu kustību savā skolā un piedaloties nacionāla līmeņa debašu turnīros.

Projekta dalībniece K.E.Orlovska par projektu saka: “Piedaloties projektā, es esmu pilnveidojusi savas prasmes, apguvusi debašu struktūru, kā arī apzinājusies savas stiprās un vājās puses. Projektu absolvēju par sevi pārliecinātāka un stiprāka, esmu iemācījusies, kā domāt ātrāk, kā arī analizēt jebkuru jautājumu no dažādām perspektīvām.”

Savukārt projekta dalībniece un absolvente – skolotāja V.Pavlova ne tikai atzinīgi novērtē projektā apgūtās prasmes, bet arī norāda, ka, projektam beidzoties, skolā plānots uzsākt gan debašu klubu, gan arī iekļaut debašu aktivitātes mācību procesā.

Projektu “Debašu Līderu skola 2020/2021” īsteno biedrība “Latvijas Debašu asociācija” (publiski zināma ar nosaukumu “QUO Tu domā?”) ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu kopš 2015.gada.

Projekta galvenie atbalstītāji – British Council pārstāvniecība Latvijā direktores Zanes Matesovičas  par projektu – saka: “Debašu Līderu skola ir viens no ilglaicīgākajiem mūsu programmas “People to People Cultural Engagement 2016–2021” projektiem, kas palīdz jauniešiem no dažādām kopienām attīstīt 21.gadsimta prasmes un sniedz iespēju darboties kopēju mērķu vārdā, veidojot ne tikai savas prasmes un pārliecību, bet arī sekmējot iespējas ietekmēt procesus sev apkārt un kļūt par aktīviem sabiedrības līderiem.”

Taču ar absolvēšanas sesiju un projekta noslēgumu nekas nebeidzas, jo, kā norāda projekta “Debašu Līderu skola 2020/2021” vadītāja Ieva Elizabete Ērgle, ikvienam interesentam ir daudzas un dažādas iespējas, kā turpināt stiprināt debašu prasmes arī pēc projekta: “Šogad jauno debatētāju vidū ļoti populāri ir tiešsaistes debašu turnīri – jauna pieeja debašu organizēšanai arī mums kā rīkotājiem. Tiešsaistes formātam ir gan savi mīnusi, gan arī priekšrocības – tieši turnīrus šī gada projektā jaunieši un skolotāji apmeklē ļoti aktīvi (dalībnieku skaits turnīros būtiski pārsniedz mūsu sākotnējās gaidas)!  Ticam, ka viens no iemesliem tam ir tiešsaistes pasākumu priekšrocība – nav jāceļas piecos no rīta un jāveic garš ceļš, lai nonāktu līdz turnīram. Tāpat tiešsaistes turnīri ir atvērti ikvienas skolas skolēnam ar vai bez iepriekšējas pieredzes. Esmu pārliecināta, ka prasmes, ko jaunieši apgūst projekta laikā, noderēs katram no viņiem skolā, augstskolā, kā arī darba vidē. Tāpēc, lai dotu iespēju pēc iespējas vairāk Latvijas skolēniem apgūt kritiskās domāšanas prasmes, Latvijas Debašu asociācija ir izstrādājusi kritiskās domāšanas tiešsaistes rīku, kas pieejams ikvienam interesentam bez maksas mūsu mājaslapā www.quotudoma.lv.”

British Council ir Apvienotās Karalistes starptautiska organizācija, kas nodarbojas ar kultūras sakaru un izglītības iespēju veicināšanu. British Council sadarbojas ar vairāk nekā 100 valstīm mākslas, kultūras, izglītības un vietējās kopienas stiprināšanas jomās. Aizvadītajā gadā organizācija sasniedza 75 miljonu cilvēku auditoriju klātienes pasākumos un vairāk nekā 755 miljonu sekotāju tiešsaistē. Kopš 2016. gada British Council Baltijas valstīs īsteno apjomīgu programmu, kuras mērķis ir atbalstīt izglītības, kultūras, sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes, kas veicina sabiedrības saliedētību.

Papildu informācijai:
Ieva Elizabete Ērgle
Projekta “Debašu Līderu skola 2020/2021” vadītāja
E-pasts: quotudoma@gmail.com