No 4.aprīļa līdz 6.aprīlim Maltā norisinājās starptautiskais eTwinning seminārs “Digitālās mācīšanās nozīmē izglītībā un eTwinning projektos”, kurā piedalījās arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāja Sandra Trošina.

eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības digitālā platforma, kas paredzēta galvenokārt starptautisko projektu īstenošanai izglītības iestādēs. Tā piedāvā vispusīgas un dažādotas komunikācijas iespējas starp partneriem, projektu platformu veidošanu, kā arī pašu projektu partneru meklēšanu. eTwinning apvieno 44 valstis, un Latvijā eTwinning projektu īstenošanā ir iesaistījušās jau vairāk nekā 1114 izglītības iestādes, un nu tām pievienojās arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola.

ATV piedalās eTwinning starptautiskajā seminārā Maltā

Semināra laikā tika organizētas apmācības par digitālo drošību, digitālo kompetenču attīstību un datorizētās domāšanas veicināšanu. Projekta ietvaros tika arī demonstrēta eTwinning vide un tās iespējas, tika stāstīts par projektu veidošanas soļiem, priekšnosacījumiem, īstenošanu. Tika demonstrēti arī daudzi jau sekmīgi īstenoti projekti, kas varētu kalpot par piemēru un par iedvesmu gan skolotājiem, kas tikko sākuši darboties eTwinning vidē, gan arī pieredzējušiem eTwinning projektu īstenotājiem. Par eTwinning projektiem un to veidošanu Sandra Trošina dalījās pieredzē arī ar citiem Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolotājiem, rosinot arī viņus iesaistīties eTwinning projektu izveidē un īstenošanā.

ATV skolotāja Sandra Trošina piedalās eTwinning.

Semināra laikā tika organizētas apmācības par digitālo drošību, digitālo kompetenču attīstību un datorizētās domāšanas veicināšanu. Projekta ietvaros tika arī demonstrēta eTwinning vide un tās iespējas, tika stāstīts par projektu veidošanas soļiem, priekšnosacījumiem, īstenošanu. Tika demonstrēti arī daudzi jau sekmīgi īstenoti projekti, kas varētu kalpot par piemēru un par iedvesmu gan skolotājiem, kas tikko sākuši darboties eTwinning vidē, gan arī pieredzējušiem eTwinning projektu īstenotājiem. Par eTwinning projektiem un to veidošanu Sandra Trošina dalījās pieredzē arī ar citiem Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolotājiem, rosinot arī viņus iesaistīties eTwinning projektu izveidē un īstenošanā.

Semināra laikā tika arī veidoti kontakti ar citu valstu skolu pārstāvjiem, kā arī tika kopīgi veidoti projekti. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola sadarbībā ar Portugāles skolu Escola Secundaria de Paços de Ferreira 2019.gada septembrī uzsāks projekta “Robots, people and environment – 3 sides of the same coin” īstenošanu. Projekts ilgs 4 mēnešus, kuru laikā tiks novietoti mitruma un skaņas sensori vairākās mācību klasēs abās partneru skolās. Skolēni nodarbosies ar mērījumu nolasīšanu, saglabāšanu un apstrādi, aktīvi sadarbojoties savā starpā. Galarezultātā tiks izveidota mājaslapa, kurā interesenti varēs aplūkot gan iegūtos datus, gan to vizualizētu attēlojumu, gan arī datu analīzi un secinājumus.

Aktīvi top arī otrs projekts, kura sadarbības partneri atrasti Lietuvā. eTwinning projekti palīdzēs skolēniem labāk izprast sadarbības principus, izprast un veidot starppriekšmetu saiknes un attīstīt radošo pieeju projektu īstenošanā, tāpēc Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola turpinās enerģiski iesaistīties dažādos projektos!

Raksta autore: Sandra Trošina