Nopietnās mācības un darbs pie projekta radīšanas vainagojās panākumiem, jo esam iesaistījušies Jaunatnes politikas valsts programmā “Kontakts” un ieguvuši finansējumu – 1000 eiro! Jāatzīmē, ka Rēzeknes novadā esam vienīgie, kas realizēs šo projektu!

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītījošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību.

Iniciatīvas ietvaros:

  • tiek sekmēta izglītojamo aktīva pilsoniskā līdzdalība,
  • veicināta izglītojamo labbūtība,
  • sniegts atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai. 

Mūsu Skolēnu Parlaments iedalītā finansējuma ietvaros piedalīsies apmācību semināros, dosies pieredzes braucienā uz Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju, kā arī veidos podkāstus, ar kuru palīdzību varēs risināt dažādus jauniešiem interesējošus jautājumus, kas saistīti ar mācību darbu, dažādām aktivitātēm utt.

Maruta Krustāne,
ATV izglītības metodiķe audzināšanas jomā,
projekta koordinatore