14., 16. un 21.jūnijā ATV skolotājas (Vineta Pavlova un Sandra Trošina) kopā ar projekta partnervalstu pārstāvjiem no Lielbritānijas, Beļģijas, Spānijas, Portugāles un Bulgārijas piedalījās “SCALE: Scaling Up Applied Creativity Labs for Europe” lietišķā radošuma laboratorijās (ACL). Lai izprastu radošo laboratoriju procesu un īpatnības, tika organizētas virtuālas nodarbības, kuras pilnībā imitēja skolēnu radošās laboratorijas. Šoreiz gan skolēnu lomā vajadzēja iejusties pašiem skolotājiem un iestāžu dalībniekiem, lai izprastu nodarbību būtību, nianses, izjustu to nozīmīgumu un apgūtu laboratoriju īstenošanas pamatprincipus.

Nodarbībās piedalījās arī eksperti no dažādām vides aizsardzības jomām, dalībniekiem tika nodrošināta informācija par gaisa piesārņojuma jautājuma būtību, lielākajām problēmām, piesārņojuma avotiem un iespējamajiem risinājumiem.

Dalībnieki mācījās diverģentās domāšanas un konverģentās domāšanas pielietojuma principus radošajā darbībā, izmēģināja dažādus vingrinājumus, uzcītīgi strādāja internacionālās grupās. Dalībnieku grupas izstrādāja radošus risinājumus gaisa piesārņojuma samazināšanai, gatavoja uzstāšanās un prezentācijas, izklāstīja un prezentēja savas idejas ne tikai kolēģiem, bet arī ekspertu grupai. Gaisa piesārņojuma idejas bija ļoti dažādas un radošas, sākot no salūtu aizvietošanas ar dronu šoviem, speciāla izsmidzināšanas līdzekļa izstrādes piesārņojuma samazināšanai un beidzot ar uzņēmumu nodrošināto mašīnu aizvietošanu ar divriteņiem un speciālas mobilās spēles izstrādi, lai ieinteresētu cilvēkus vairāk pārvietoties ar divriteņiem vai kājām.

Kopumā tika iegūta vērtīga pieredze un ieskats radošo laboratoriju izveidē un īstenošanā, un ATV skolotāji ķersies pie nākamā projekta posma – radošo laboratoriju ieviešanas mācību procesā!